Pavla Kicková, ředitelka MŠ Dr. Edvarda Beneše: Věřím, že školka letos znovu otevře i nadstandardní aktivity typu předplaveckého výcviku a pobytu ve škole v přírodě

Paní ředitelko, od zahájení školního roku 2021/2022 uběhl již 1 měsíc, řekněte nám, jak se školka na tento školní rok připravila a jak tento první měsíc ve Vaší školce proběhl?

Mateřská škola Dr. E. Beneše se na nový školní rok velice těšila a doufá, že bude rokem „normálním“. Zpěv a volný pohyb bude povolen a možná, ve druhém pololetí, znovuotevře i nadstandardní aktivity typu předplaveckého výcviku a pobytu ve škole v přírodě.

Kolik prvňáčků Vaše školka přijala a jak jste se na ně připravili?

Pro letošní školní rok přijala mateřská škola celkem 80 nových dětí, z nichž bylo 8 předškoláků, tedy dětí v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání, včetně 3 dětí v individuálním vzdělávání. A dále 62 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 4 let. A na poslední chvíli, tak jak je to v naší mateřské škole běžným zvykem, byla kapacita ještě doplněna o 10 dětí mladších 3 let.

Máte pro rodiče radu, jak děti na školku připravit?

Adaptace nových dětí je velké zářijové téma každé mateřské školy. Pro tu letošní jsme rodičům doporučili dvě rady, jak dítě na školku připravit.

Rada č. 1: Mluvit, mluvit, mluvit. Nic jiného nefunguje. Jdete ven? Neberte si sluchátka ani mobilní telefon, nepovídejte nebo neesemeskujte si s kamarádkou, která tlačí kočárek v jiné části města, ale povídejte si se svým dítětem. Komentujte, co kolem sebe vidíte. „Copak to je? Je to pejsek? Jak dělá pejsek?“ Jsou to tyto nejjednodušší věci, které pomáhají. A když trávíte čas doma, prohlížejte si obrázkové knihy a povídejte si o nich. Někdy ale rodiče ve snaze nic nezanedbat otevřou knihu a začnou povídat a dítě jen pasivně poslouchá. Nechte ho, ať se namáhá, ať se snaží vyjádřit. Klaďte mu otázky. A vyndejte mu dudlík z pusy, ať si může broukat, zpívat, vydávat zvuky.

Rada č. 2: Nechte dítě chodit, běhat, zkrátka se volně pohybovat. Vyndejte jej z kočárku. Dítě se pak ve školce nezalekne schodů nebo vycházky do okolí mateřské školy. Procvičování hrubé motoriky je vnímání vlastního těla a prostoru, ve kterém se pohybuje.

Na jaké aktivity se děti Vaší školky mohou během následujících měsíců těšit?

Co se týče vzdělávacích plánů, nový školní rok se nese v duchu vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Konkrétněji se jedná o povinné vzdělávání předškoláků, pro něž je čeština druhým jazykem. Mateřská škola je v tomto případě povinna zřídit vzdělávací skupiny po 4 dětech a 1 hodinu týdně je jazykově připravovat, přičemž ve školce má hodina 60 minut, nikoli 45 min. Při této práci dbá zejména následujících didaktických zásad:

  • pedagog hovoří pomalu a zřetelně, stojí čelem k dítěti;
  • k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká;
  • užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po jedné;
  • klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď;
  • při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění využíváním neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá o vizuální oporu (obrázky, předměty);
  • srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými pravidly, používá k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi;
  • seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, životem v obci, a to v běžných situacích, které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají.

Protože předškolní vzdělávání probíhá různými způsoby, ale především prostřednictvím dětské hry, zrekonstruovala mateřská škola během léta pískoviště na všech třech školních zahradách a nyní se pustila i do revitalizace zahradních hracích prvků. Po zářijovém adaptačním měsíci už mateřská škola nabízí nadstandardní aktivity. Z těch běžných, které fungují už mnoho let, jsou to „Den pro hru“ a „Den pro pohyb“. Možná to vypadá úsměvně, ale umět si hrát, experimentovat, doplňovat a rozšiřovat hru o nové prvky, navazovat při hře sociální vazby s vrstevníky, hrát svou roli, to je dovednost jako každá jiná a dítě se ji musí naučit. A pokud se týká přirozeného, volného pohybu v přírodním prostředí (les, palouk), v němž nejsou žádné hrací prvky ani jiné atrakce a kde si dítě musí vystačit jen s přírodou, i to je dovednost, která rozvíjí především fantazii a hrubou motoriku. První podzimní měsíc prožijí děti jednak ve znamení stromů. Mateřská škola nabídne produkci mobilního planetária s tématem „Život stromů“ a ve spolupráci s EKO Centrem Kralupy interaktivní přednášku o tom, jak žije strom, spojenou s výsadbou stromu na školní zahradě mateřské školy. A také se pokusí porozumět neslyšícím prostřednictvím interaktivního programu Centra pro dětský sluch Tamtam – Svět neslyšících v pohádce.

Lenka Císlerová

Autor:KZ