Nový platbomat ve vestibulu MěÚ

Návštěvníci městského úřadu si už pravděpodobně všimli zajímavého multimediálního zařízení, designově sladěného s vnitřním interiérem radnice. V tomto případě se jedná o specializovaný platbomat, o jehož funkčnosti se hned v průběhu prvních týdnů přesvědčila poměrně početná skupina klientů.

A není divu. Díky platbomatu mohou občané velmi snadno uhradit poplatky rychle a efektivně, nutno podotknout, že i mimo úřední dny pro veřejnost. „Ano, tohle je jedna z velkých výhod. Lidé zároveň už nemusí stát ve frontě u pokladny, což je další velké plus,“ říká Karel Kohl, vedoucí IT oddělení, jenž si mimo jiné pochvaluje i vlídné uživatelské prostředí nového přístroje. „Systém je natolik intuitivní, že by si s ním měl hravě poradit i člověk výpočetní technikou nepolíbený. Zatím se nám nestalo, že by si někdo z platících nevěděl rady,“ vysvětluje Karel Kohl. A opravdu! Po doteku na úvodní obrazovku se uživateli ihned otevře základní menu s jednotlivými typy poplatků (např. poplatek za psa, registr vozidel atd.). Hned poté následuje zadání konkrétní částky a zvolený způsob platebního styku (placení kartou nebo v hotovosti). Samozřejmostí je i přítomnost QR kódu, v dnešní době tolik populárního nástroje. Správnost finanční transakce je posléze stvrzena vytištěním dvojího potvrzení, přičemž jeden z těchto dokladů je třeba odevzdat na příslušném oddělení.

„O nákupu platbomatu jsme usilovali už před několika lety, ovšem až nyní se nám podařilo sladit veškeré systémy tak, aby vše fungovalo k naší spokojenosti,“ vysvětluje Karel Kohl i s tímto velmi hodnotným dovětkem: „Slovo ‚platbomat‘ jsme si sami vymysleli. Oficiální pojmenování tento komponent zatím nemá, ostatně tato služba stále není na městských úřadech běžným standardem.“

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ