Marek Czechmann, kralupský starosta: Bez nových nákupních zón se město neobejde

Se starostou Markem Czechmannem jsem se už před nějakou dobou domluvil na obsáhlejším rozhovoru, jehož cílem bylo zaměřit se na nejpalčivější témata, která v posledních letech občany nejvíce zajímají. Protože se však naše povídání v průběhu času mnohonásobně rozvětvilo, rozhodl jsem se nyní publikovat pouze první část. Ta se týká eventuálního vzniku nových nákupních zón. Vězte, že toto téma nebylo vybráno náhodně, naopak je reakcí na množství dotazů, kterých k nám za poslední dobu dorazilo nespočet.

Pane starosto, na podzim vstoupíte do posledního roku tohoto funkčního období. Jaké úkoly před Vámi ještě stojí?

Přeji si, aby do konce tohoto období byla kompletně dokončena přestavba centra města, tedy čtvrtá etapa, ulice Husova a Jungmannova. To je určitě jeden z důležitých cílů, které před námi nyní stojí. Když se podívám do minulosti, tak jedním z motivů, proč jsem přibližně před patnácti lety poprvé kandidoval do zastupitelstva, byla právě možnost podílet se na těchto změnách. Nicméně s centrem města taktéž souvisí plánovaná přestavba budovy pivovaru na kulturní centrum. Zde je naším úkolem dokončit projektovou přípravu na rekonstrukci budovy, v lepším případě zahájit výběrové řízení na dodavatele. Byl bych také rád, kdyby ještě ve stávajícím období začal soukromý investor výstavbu bloku v centru, kde by pak v přízemí budov měly vzniknout obchodní prostory, jež v této lokalitě chybí. Nebude se sice jednat o nikterak velké supermarkety, spíše menší obchody, ovšem i to by mělo lidem určitým způsobem pomoci. Uvidíme, jak se podaří tato komerční místa naplnit.

Chybí podle Vaše názoru Kralupům širší nákupní zóna? Nebo si už místní obyvatelé zvykli na blízkost Prahy a budou ji s největší pravděpodobností vždy preferovat?

Kralupy by nějaký obchodní dům bezpochyby potřebovaly. Praha je sice velmi blízko, ovšem většina tahů je přeplněna vozidly. Čas dojezdu se tedy čím dál víc prodlužuje a osobně se domnívám, že právě tato situace bude v dalších letech spíše horší. Za mě tedy obchodní zóna ano, je ovšem otázkou, kam ji umístit. Myslím si, že přesně toto bude jeden z bodů, kterým se s velkou pravděpodobností bude muset popasovat nové zastupitelstvo.

Dovolil byste si nastínit, jaká je v tomto ohledu situace u stávající reprezentace města? U obyvatel je to, odhaduji, půl na půl… Kopíruje tento stav i poměr v zastupitelstvu?

Domnívám se, že nikoli. V zastupitelstvu je přece jen převaha mužů, čímž je řečeno mnohé. Pak jsou zde ale samozřejmě tací, kteří takovýto rozvoj města nepodporují, není jim sympatický ani v nejmenším. Podle mého soudu je však třeba občanům naslouchat. Dovolím si tvrdit, že většina obyvatel je rozhodně pro rozšíření nákupních možností.

Jaká destinace se v tomto ohledu jeví jako nejschůdnější?

Možností, s nimiž investoři přišli, je několik. Všechny destinace se však týkají okraje města. Centrum v tomto případě nepřichází v úvahu. Jistou alternativu, v menším provedení, by mohl nabídnout prostor v blízkosti nádraží, ale ne v nejbližších letech.

Před nedávnem se hovořilo o možnosti vzniku supermarketu přímo v nádražní budově. Je tato alternativa stále reálná?

Správa železnic (SDŽC) se připravuje na kompletní rekonstrukci této budovy, přičemž už nyní je zřejmé, že zde není počítáno s nádražní hospodou. Obchodní prostory by tu ale za určitých okolností vzniknout mohly. Je ovšem otázkou, co všechno by byla schopna tato budova „unést“. Až budeme moci nahlédnout do kompletního plánu přestavby, určitě dáme veřejnosti zprávu. Velikostně by se mohlo jednat o obchod typu Penny.

V letošním roce je počítáno s odstraněním staré nádražní budovy, čímž vznikne další zajímavý prostor. Mohla by i tohle být jedna z variant?

Ano, je tomu tak. Jednou z vizí je právě výstavba domu, kde by byly nejen obchodní prostory, ale také parkoviště. Je ale třeba zdůraznit, že obdobná výstavba je velmi nákladná, těžko říci, jestli v nejbližších letech vůbec proveditelná. Osobně si ale myslím, že v této části města by rozhodně nějaký větší obchod vzniknout měl.

Vnímáte nedostatek nákupních center jako problém, který je v posledních několika letech čím dál palčivější?

Je pravda, že s obdobnými názory se střetávám čím dál častěji. Především kralupská část tímto poměrně hodně trpí, neboť místním je k dispozici pouze jedna větší prodejna. Značná část obyvatel je tedy nucena se dopravovat přes město až úplně na druhou stranu, což pochopitelně není ideální, nemluvě o tom, že někteří senioři vlastní vozidlo nemají. Téma spojené s nákupními možnostmi tedy v žádném případě nepodceňuji a řadím ho v současnosti dosti vysoko. Byl bych velice rád, kdybychom se i v tomto bodě o něco posunuli a nabídli občanům i v této sféře patřičný komfort.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ 

Autor:KZ