Zemřela Vlasta Brixová, bývalá zastupitelka a zdravotnice (✳ 19. 1. 1946 ✝ 21. 1. 2021)

Bylo-li na světě zásluhou člověka trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl a zůstává navždy zapsán v našich srdcích. To beze zbytku platí i o Vlastě Brixové, jejíž smrt nemile překvapila a naplnila smutkem a lítostí její rodinu, přátele i kolegy.

PAVEL RYNT, starosta města Kralupy nad Vltavou 1990–2006
Dva dny po úmrtí paní J. Holekové se dovídám, že zemřela další bývalá členka Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou a také bývalá zdravotní sestra paní Vlasta Brixová. S Vlastou jsme byli dlouholetí přátelé, v 80. letech zpívala ve smíšeném pěveckém sboru, který jsem tehdy dirigoval. Po roce 1989 jsme se oba ocitli v zastupitelstvu města. Já sice na opačném konci politického spektra, ale kvůli politice jsme se nikdy nehádali. Vzpomínám na ni jako na aktivní, pracovitou a obětavou členku ZM. Pracovala v sociální a zdravotní komisi, pomáhala při všech zdravotnických akcích města a Českého červeného kříže. Měli jsme společnou zálibu v hudbě a zpěvu. Vlasta byla členkou pěveckého Dvořákova komorního sboru od jeho založení. Později zároveň zpívala a organizačně zajišťovala činnost kralupského Senior mini choru, jehož jsem sbormistrem. Senior mini chor má za sebou 11 let aktivní činnosti, převážně v různých sociálních zařízeních ve městě a v okolí. Vlasto, za obětavost a kamarádství ti všichni moc děkujeme, budeš s námi v našich vzpomínkách.

VÁCLAV GABRIEL, člen komise zdravotní, sociální a bytové
Ještě nedávno s námi plná síly a elánu zasedala v komisi. Není tomu ani dlouho, kdy jsme si společně zasteskli nad zrušenými koncerty hudebních sborů, jejichž byla členkou.

EVA IVANOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury
Paní Brixová vždy myslela na druhé a pečovala o ně. Celý život pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra z čehož pramenila její obrovská životní síla. Vždy se zapojovala do akcí, kterými mohla druhým pomoci.

SANDRA ŠTROPOVÁ, Dvořákův komorní sbor
Velmi neradi, pomalu a bolestivě jsme se my všichni členové Dvořákova komorního sboru loučili s paní Vlastou Brixovou. Naše Vlastička byla jedním ze zakládajících členů Dvořákova komorního sboru. Po celou dobu působení našeho sboru, tedy více než 20 let, byla velmi aktivní a obětavá při jakékoli pomoci a práci pro sbor. Její optimismus, dobrosrdečnost, pracovitost, upřímnost a poctivost byly vždy její obrovskou předností, v našem sboru byla velmi oblíbená. S nesmírnou lítostí jsme se s naší Vlastičkou rozloučili, všem nám chybí a vždy bude velmi chybět, ale v našich srdcích a vzpomínkách bude s námi stále na všech našich koncertech, zkouškách i soustředěních.

STANISLAV HEJDUK, zastupitel
Když si otevřu na svém telefonu seznam a písmeno V, skočí mi tam jméno Vlasta. Kdykoli jsem si potřeboval něco upřesnit, co se týkalo sociální oblasti nebo zdravotnictví, mohl jsem toto číslo vytočit a vždy se mi dostalo odpovědi na mé otázky. Vedle Vlasty jsem seděl v ZM od roku 1994. Vlasto děkujeme, že jsme mohli s tebou tady být. Čest tvoji památce.

Televizní rozhovor s paní Brixovou z roku 2005

Autor:KZ