Demolicí trafostanice pokračuje přestavba centra města

Druhý lednový týden začala ve městě dlouhodobě plánovaná demolice bývalé trafostanice, která se nachází na Palackého náměstí v blízkosti budovy bývalého pivovaru.

V rámci budování nového centra města se zároveň jedná o poslední stavbu, jež bude tímto způsobem odstraněna. „Prostranství kolem budovy pivovaru má rovněž svoji důležitost. Demolice trafostanice je tedy logickou součástí komplexní obnovy centra města. Plánovaná byla již na konec minulého roku, ovšem nechtěli jsme tímto způsobem narušovat adventní čas,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ.

Trafostanice nebyla již několik let využívána. V minulosti na ni bylo napojeno hned několik subjektů. Např. kralupské mlýny či částečně fungující pivovar. Když byla jejich činnost ukončena, trafostanice přestala sloužit ke svému účelu. Funkční trafostanice se nachází v ulici Žižkova. Vedení města považuje za klíčové, aby proces demolice probíhal co možná „nejcitlivějším“ možným způsobem, a to především s ohledem na odstraňování sutin. „Práce na demolici trafostanice probíhala bez větších komplikací. Už teď je jisté, že celá akce bude uskutečněna oproti stanovenému termínu přece jen dříve. Stavba je kompletně pryč.

Zbývá jen odvoz sutin a kultivace daného prostoru. S průběhem jsme zatím velmi spokojeni. Staveniště bylo hned od samého začátku řádně zabezpečeno. Kladli jsme velký důraz na to, aby při demolici nedocházelo k poškozování nové dlažby. Myslím si, že se toto opravdu daří plnit,“ komentuje průběh akce kralupský starosta Marek Czechmann (Pozn. red. odpověď byla poskytnuta v době uzávěrky KZ 02/21.). Po demolici trafostanice vznikne prostor, který by měl nejprve sloužit pro potřeby přestavby budovy pivovaru na kulturní centrum. „Další plány se budou odvíjet od rozhodování zastupitelů. Hovoří se např. o zřízení dětského koutku či kavárny. Naší prioritou je taktéž domluva s vlastníkem sousedního pozemku na směně pozemků. Tak by mohla vzniknout další propojovací ulice mezi Palackého náměstím a Žižkovou ulicí,“ zakončuje starosta. Částka na odstranění trafostanice činí 1 199 787 Kč (včetně DPH). Zhotovitelem akce je firma František Kyllar.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ