Likvidace kašny na náměstí J. Seiferta

Rada města přistoupila k revitalizaci náměstí J. Seiferta. Prvním krokem ještě tohoto roku bude likvidace nefunkční kašny. Její technologie jsou dávno odpojené, dokonce se dříve přišlo i na únik vody. Na místo zdemolované kašny bude zavezena kvalitní zemina, kterou Odbor životního prostředí na MěÚ Kralupy nad Vltavou na jaře roku 2021 osází rostlinami podle návrhu krajinářské architektky Michaely Suchoňové.

Nezávisle na tomto kroku, který by měl již v dohledné době zpříjemnit vzhled náměstí J. Seiferta, bude vedení města řešit pokračování revitalizace tohoto historií protkaného parku města. Projekt na jeho obnovu již existuje, ovšem předpokládaná dotace před několika lety nevyšla. Doposud se na revitalizaci parku nenašly finanční prostředky. „Původní projekt byl koncipován pro dotační titul, na který bohužel opakovaně nedosáhl, čímž se celá realizace o několik let opozdila. Momentálně zvažujeme revizi projektové dokumentace tak, aby byly náklady na tuto investici sníženy a město tak mohlo pokračovat v realizaci z vlastních zdrojů v dřívějším časovém horizontu. Současným rozhodnutím v RM jsme odsouhlasili pouze zrušení dlouhodobě nefunkční kašny a osázení nové okrasné zeleně na jejím místě,“ uvádí místostarosta Vojtěch Pohl.

Radní města a zároveň předseda dopravní komise Vladimír Vymětalík doplňuje, že bude potřeba se zamyslet nad koncepcí parku jako celku. „Park je významným prostorem v Kralupech nad Vltavou, jenž si zaslouží generální revitalizaci. Například plechové pergoly, které chrání kolemjdoucí od případných pádů předmětů z přilehlých bytových domů, jsou z hlediska investice v revitalizaci významným prvkem. Nemyslím si ale, že je tento prvek potřeba pro provoz a využití prostoru. Nový koncept by měl myslet na funkční a efektivní síť chodníků a na zajištění bezpečnosti lidí.“

Autor:KZ