Vaše REKLAMA na městských plochách ZDARMA?!? Nyní je to možné!

V návaznosti na městem Kralupy nad Vltavou zveřejněnou pomoc v toto období těžce zkoušeným lokálním živnostníkům a podnikatelským subjektům formou nabídky bezplatné inzerce bychom za KaSS Kralupy rádi nabídli pomocnou ruku.

Je v našich možnostech k tomuto účelu propagace využít městské výlepové plochy a to minimálně po dobu do konce tohoto kalendářního roku. V současné době, kdy kulturní program neběží a vidina jeho znovuobnovení je prozatím stále vzdálena, jsme schopni a ochotni zprostředkovat bezplatný výlep místním obchodníkům za těchto konkrétních podmínek:

– živnostník nebo soukromá firma s lokálním sídlem podniká či provozuje své služby k užitku občanů na území města Kralupy nad Vltavou nebo v jeho bezprostřední blízkosti
– zájemce si fyzicky zajistí a následně předá na adresu Kulturního a společenského střediska plakáty formátu A3 nebo menšího v maximálním počtu 15 kusů
– inzerované služby a předmět podnikání nejsou v rozporu s dobrými mravy, neobsahují finanční/bankovní/nebankovní služby, propagaci návykových látek, hazardu či aktivit v rozporu s Ústavou ČR
– výlep je garantován minimálně do 31. 12. 2020

Za KaSS Vltava
nám. J. Seiferta 706
Kralupy nad Vltavou
(v NS po-pá: 8-12)
315 727 827
Robin Janoš

Autor:KZ