Trochu jiná jízda vlakem

Revolution Train v rámci svého republikového turné objíždí města a interaktivní formou šíří osvětu o riziku užívání návykových látek. V polovině září se na dva dny otevřela kupé Protidrogového vlaku také kralupským školám a veřejnosti.

Divákovi, který se rozhodne absolvovat prohlídku Protidrogového vlaku, se hned po vstupu do prvního vagónu naskytne vskutku zajímavá podívaná. Je totiž okamžitě vtažen do příběhu dvou mladých lidí, kterým změní jejich život drogy. V průběhu devadesátiminutové prohlídky návštěvník postupně objevuje další části příběhu, stane se svědkem automobilové nehody, ocitne se na záchytce, ve výslechové místnosti či ve squatu. Organizátoři projektu chtějí zobrazením všech těchto scén dokázat svým návštěvníkům, že život s drogami má vždy dalekosáhlé následky, a měli by se proto návykovým látkám raději vyhýbat.

Že projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci, se můžeme dočíst na webových stránkách projektu. Sám autor vlaku, Pavel Tuma, nám popsal jeho fungování takto: „Vlak je velká školní pomůcka, kterou poskytujeme městům. I vašemu městu jsme poskytli vlak na dva dny, zaškolili jsme dokonce i dva odborníky, kteří v Kralupech provádí naším vlakem. Až vlak odjede, oni zůstanou a můžou jít za dětmi dále do školy.” Na projekt navazují další programy, které poté vyškolení lektoři mohou s žáky absolvovat. I přesto však projekt, na jehož realizaci se pracovalo více než deset let, nachází své odpůrce, a to zejména v řadách odborníků. Odborná společnost pro prevenci rizikového chování (OSPRCH) společně s dalšími sdruženími odborníků vydala v lednu letošního roku oficiální prohlášení, v němž vyjadřuje své znepokojení aktivitami projektu Revolution Train a zároveň vyzývá nositele rozhodovacích pravomocí, aby byla peněžní podpora Protidrogovému vlaku ukončena a finance putovaly na jiné projekty s podobným zacílením. „Projekt dle dostupné dokumentace jako celek nesplňuje žádné ze dvou uznávaných mezinárodních standardů kvality, a ani tuzemské národní standardy prevence rizikového chování,” popisuje ve svém prohlášení OSPRCH. Revolution Train je dle jejich stanoviska vystavěn na principu odstrašení, není zacílen na věkovou a sociální skupinu s takovou přesností, aby byl dostatečně účinný, je nepřiměřeně finančně náročný a vzhledem k tomu, že funguje jako jednorázová intervence, je jeho účinek mizivý. 

I jako laici pravděpodobně dokážeme odhadnout, že některé z argumentů této kritiky jsou oprávněné. Jestli ale může mít preventivní program až škodlivé účinky, jak zmiňuje OSPRCH, není tak snadné určit. Co nastane po odjezdu Protidrogového vlaku? V průběhu dvou dnů jej navštívili žáci všech základních a středních škol v Kralupech a Libčicích (kromě ZŠ Generála Klapálka, jež v té době měla několik pedagogů v karanténě, a nebylo tak možné zajistit pro třídy doprovod). Žáci během prohlídky vyplňovali dotazník týkající se mimo jiné jejich zkušeností s návykovými látkami nebo nejčastějších způsobů trávení volného času. Data, která z šetření vzejdou, budou předána Městu Kralupy nad Vltavou, jež na jejich základě bude tvořit strategický plán protidrogové prevence.

Veronika Elznicová, redaktorka 

Autor:KZ