V Mikovicích stával zámek

Ještě nedávno měl málokdo tušení o tom, že se jedna z městských částí Kralup, Mikovice, kdysi pyšnila něčím takovým jako je zámek. Povědomí o staré tvrzi, která byla přestavěna na pohodlnější šlechtické sídlo, nebylo dlouho mezi místními samozřejmostí. Jen hrstka zasvěcených a nadšených patriotů věděla, že na rozhraní Mikovic a Minic stával před staletími zámek. Ten však v počátku 19. století vzal za své a v podstatě z něj nezbylo nic. Zůstalo jen několik hospodářských budov (z nich po roce 1990 jen jediná), půdorys v mapě a pověsti o tajných chodbách vedoucích kamsi za město. Existoval sice podrobný popis stavby z pera Julia Nádvorníka, ale velmi dlouho chybělo reálné vyobrazení. Vše se změnilo, když se pracovníkům kralupského muzea podařilo objevit Venutovu vedutu (pozn. red. veduta znamená pohled nebo výtvarné vyjádření pohledu na město) zachycující Mikovice s jejich dominantami. Mariánským sloupem tzv. „štatuí“ a starým šlechtickým sídlem. Rytina přináší detailní pohled na celý zámecký dvůr a zodpovídá tak bezpočet otazníků ke vzhledu stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná více o umělecké dílo, než o přesný nákres, nové otazníky také přináší.

Bohužel, zámek je zobrazen jen z průčelí, a tak se lze jen domnívat, jak vypadala zbylá 3 křídla. Vnímáme za velmi důležité připomínat si naší minulost, život předchozích generací místních obyvatel. Průmyslové Kralupy nad Vltavou tímto odhalením mnohé překvapí, a proto se v současné době připravuje 3D rekonstrukce celého zámeckého areálu, která by měla veřejnosti přiblížit, jak kdysi vypadal. Na digitálním modelu, jehož autorem je Mgr. František Podzimek, spolupracuje také ředitel kralupského muzea PaedDr. Jan Racek, jenž je mj. autorem publikace o zmiňované stavbě, a tak dává k projektu svůj odborný komentář. Vše by nakonec mělo vyústit ve fyzický model, který by byl umístěn přímo v lokalitě a měl by být volně přístupný. Od tohoto okamžiku nás sice dělí ještě nějaký čas, ale již nyní vás můžeme seznámit s prvními výsledky tohoto snažení.

J. Bartovanec Havlík

Autor:KZ