První část nové cyklostezky je dokončena

KRALUPY NAD VLTAVOU – V listopadu loňského roku započaly stavební práce na dlouho plánované cyklostezce z Kralup do Zákolan. V lednu byla dokončena její první etapa – trasa z Minic do Otvovic – a výhledově se očekává otevření tohoto úseku cyklistům.

Stavební práce na první části cyklostezky nebyly nikterak jednoduché. Tato trasa vedoucí do Otvovic se nachází v těsné blízkosti kolejiště, a proto byly práce na tomto úseku značně komplikované. „Bylo nutné se probrat mnoha náletovými dřevinami. Vzhledem k neúnosnosti zemní pláně jsme museli provést sanaci podloží pomocí hlubšího štěrkového lože,“ vysvětluje stavbyvedoucí Martin Fadler. Povrch cyklostezky tvoří mlatový povrch, který je nejen pěkný na pohled, ale je i odolný a především dobře propouští vodu.  V některých úsecích vznikly také vzhledné palisády. „Výstavba těchto betonových palisád a modelace zeminy za nimi byla trochu problematičtější. Jako nebezpečný se jevil svah nad kolejištěm, který je velmi prudký. Veškerý přesun hmot byl tím velmi ztížený,“ dodává stavbyvedoucí.

Zdali se cyklisté mohou po této nové trase vydat již nyní, záleží na rychlosti vyřízení nezbytných dokumentů. „Po předání zhotoveného úseku bude speciálním stavebním úřadem povoleno předčasné užívání, poté může být cesta otevřená pro cyklisty,“ uvádí Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.

V současné době se stavební práce přesunuly do obce Otvovice, odkud bude firma Gardeline, s. r. o., pokračovat směrem do Zákolan.  Celá trasa cyklostezky by měla být dle plánu zrealizována do konce srpna 2020, nicméně Martin Fadler nevylučuje i dřívější dokončení: „Víceméně se nám daří plnit časový harmonogram, pokud počasí bude přát, můžeme předpokládat, že se nám podaří dotáhnout stavbu do konce i o něco dříve.“

Plány na realizaci cyklostezky v minulosti ztěžovaly složité výkupy pozemků či zdlouhavé územní a stavební řízení. Město Kralupy nad Vltavou nabídlo obcím Otvovice a Zákolany spolufinancování projektu. Tímto rozhodnutím se výstavba cyklostezky po dlouze táhlých peripetiích nakonec zahájila vcelku rychle. Na projekt byla poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 16 mil. Kč. Celkové náklady na výstavbu cyklostezky činí necelých 27 mil. Kč.

Autor:admin