Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2019

Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce Mělník a za podpory města Mělníka pořádá další ročník Veletrhu škol VZDĚLÁVÁNÍ 2019. Akce se koná dne 23. října 2019 v Masarykově kulturním domě od 9 hodin. Přestaví se zde střední školy především z okresů Mělník, Kladno, Mladá Boleslav, Praha východ, Nymburk, ale také z Prahy a dalších vzdálenějších okresů, v loňském roce se účastnilo 46 středních škol, prezentovaly se zde i některé významné firmy, které se školami spolupracují v rámci praxí a brigád.

Zveme k návštěvě všechny žáky základních škol s jejich rodiči, základní školy a zájemce o získání přehledu o tom, jaké střední vzdělání je v regionu nabízeno. Návštěvníci mohou pohovořit se zástupci i studenty škol, mohou získat informace o podmínkách studia, o stipendiích, o uplatnitelnosti studentů, o přijímacím řízení a úspěšnosti studentů školy, ale také o možnostech internátního ubytování a zajištění zázemí pro studium na škole. Informace zde naleznou nejen žáci, kteří volí obor středního vzdělání, ale všichni další, kteří se chtějí dále vzdělávat, doplnit si znalosti a dovednosti či získat zcela novou kvalifikaci či absolvovat některé z rekvalifikačních kurzů.

Na místě budou přítomni také odborní pracovníci Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Mělník, se kterými budou moci zájemci také konzultovat problémy související s rozhodováním o dalším studiu oboru a školy.

Zveme také zástupce firem, které mají zájem navázat blízkou spolupráci se školami v rámci praxí, exkurzí, apod. Je to dobrá příležitost domluvit vše potřebné na jednom místě.

Akce bude zahájena v 9:00 hod úvodním slovem a přivítáním návštěvníků zástupci Krajské hospodářské komory Střední Čechy, města Mělníka a Úřadu práce ČR. Výstava potrvá do 16:00 hod. Vítána je široká veřejnost, vstup je bezplatný.

V případě zájmu o další informace kontaktujte Vladislavu Šizlingovou – email: sizlingova@komora.cz, tel. +420 702 020 489

Autor:admin