Zápis do 1. třídy – pro školní rok 2018/2019

Kralupy nad Vltavou – Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se ve dnech středa 4. 4. 2018 a čtvrtek 5. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019

Zápis bude probíhat v těchto školách:

– Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523,

okres Mělník, příspěvková organizace

– Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník,

příspěvková organizace

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, Generála Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace

 

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Školské obvody základních škol:

– Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523,

okres Mělník, příspěvková organizace: pravá strana Lobečku – hranici tvoří pravá strana ul. Karolíny Světlé, U Jeslí, v ul. Dr. E. Beneše čp. 539, 550, 557, 607-610, Štefánikova ul. čp. 408, 645-648, 649-656, Družstevní ul. čp. 680-681, 684-686, Masarykova ul. čp. 616-619, 621-624, 630-633 a 634-637, celá ul. U Transformátoru, ze sídliště Cukrovar domy čp. 1073-1084.

 

– Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou: levá strana Lobečku – hranici tvoří levá strana ul. Karolíny Světlé, U Jeslí, ul. Dr. Beneše čp. 548, 601-606 až po ul. Družstevní levá strana (směrem ke škole), Masarykova ul. od křižovatky s ul. Revoluční až ke křižovatce s ul. Družstevní, ul. Štefánikova od křižovatky s ul. Revoluční po křižovatku s ul. Družstevní, ze sídliště Cukrovar domy čp. 1067-1072, čp. 1088 a 1172.

 

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník,

příspěvková organizace: Lobeč, Hostibejk, ul. Podřipská, S. K. Neumanna, Nerudova, Sokolská, Kaplířova, Prokopova, Fibichova, Alšova a Grégrova, Hůrka čp. 1030-1036, 1044, 1053-1062, Podháj, sídl. U Cukrovaru čp. 1063–1066, hranici tvoří ul. U Cukrovaru, Erbenova, Mostní (směrem ke škole), ul. Libušina a Trojanova (směrem ke škole). Na Žebrech od ul. Pod Macalákem směrem k Podháji.

 

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace: celé sídliště Zátiší, ze sídliště Hůrka domy čp. 1027-1028, 1038–1043, 1045-1046 a 1048– 1052, dále od ul. Chelčického a od sídliště Zátiší směrem k Mikovicím až k pravé straně ul. Lutovítova, Horymírova, Mikovická, Dětský domov čp. 438.

 

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace: zástavba počínaje levou stranou ul. Lutovítova, Horymírova, Mikovická (směrem ke škole), Budečská stezka, ul. Luční včetně (směrem ke škole), celé Minice, Zeměchy, Nový Dvůr.

 

– Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace: celé území města.

 

Autor:admin