Ulice Hostivítova se dočká rekonstrukce

Již v druhé polovině loňského roku si mohli občané či návštěvníci města všimnout, že došlo k vybudování panelové (objízdné) cesty vedoucí z Lobče na vrch Hostibejk. Tímto však investiční akce v této části města ani zdaleka neskončily. Obyvatelé se nyní budou moci těšit na nově zrekonstruovanou Hostivítovu ulici či úplně novou komunikaci v lokalitě „Nad Hostibejkem“.

Rekonstrukce Hostivítovy ulice začne v dubnu 2016 a potrvá až do července. Jejím cílem budou stavební úpravy povrchu komunikace v předpokládané částce šest milionů korun. Zhotovitelem stavby bude firma COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, Praha 9. Chystá se především jednoznačné rozdělení ulice na část určenou automobilové dopravě a část pro pěší. K oddělení dojde zřízením jednostranného dlážděného chodníku. Samotná komunikace pak bude zrekonstruována celkově, tedy včetně pokladních vrstev. Taktéž dojde i k úpravě vstupů a vjezdů k jednotlivým objektům. Součástí úprav pak bude samozřejmě zřízení přechodů pro chodce, instalace nového veřejného osvětlení a taktéž terénní schodiště v postranní uličce ústící do prostoru Purkyňova náměstí.

V lokalitě „Nad Hostibejkem“ dojde k výstavbě nové místní komunikace či spíše prodloužení ulice Nad Lobčí do stávající zástavby pro rodinné domy. Tato investiční akce by měla začít již v březnu 2016, ale potrvá minimálně do června následujícího roku. Celkové náklady akce jsou předběžně vyčísleny na osm milionů korun.

Co se charakteristiky týče, bude se jednat o místní komunikaci, tedy o obslužnou komunikaci zpřístupňující území a objekty. Celkově bude zakázka prováděna ve čtyřech etapách. V první etapě dojde k vybudování objízdné trasy na místě budoucího chodníku a pásu zeleně. Ta bude fungovat jako obslužná komunikace pro obyvatele zmíněných domů po dobu výstavby. Poté bude vybudována dešťová kanalizace a budou položeny chráničky budoucích kabelů ČEZ, a to v místech, kde tyto budou procházet pod zmíněnou komunikací. Ve třetí fázi dojde k samotnému zhotovení komunikace včetně všech navazujících přípojek inženýrských sítí. V poslední části se provede samotná výstavba chodníků, zeleného pásu a veřejného osvětlení.

Z dalších akcí ve městě je v plánu na rok 2016 také rekonstrukce osvětlení v Mostní ulici v Lobečku či oprav dnes již značně poškozených schodů vedoucích na most T. G. Masaryka od lávky na sídlišti Cukrovar.

autor: Jan Bartoš

Autor:KZ