Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského: Naši školu čeká modernizace

Začátek roku je plný očekávání toho, co nového přinese. Každý si přeje a očekává něco jiného. My ve škole bychom si přáli žáky, kteří mají touhu po poznání, kteří se chtějí učit novým věcem a kteří by k sobě navzájem byli ohleduplní. A také mít kvalitní zázemí, moderní prostory, dobré vybavení a zajímavé projekty. První přání je nereálné, s tím jsme se už smířili, ale to druhé možné je.

V posledních letech naše škola prochází postupnou rozsáhlou modernizací. Je toho hodně, co se již podařilo změnit a vylepšit, ale pořád nás čeká ještě mnoho práce. K tomu se využívají především letní prázdniny. Abychom zjistili, jak si škola vedla v průběhu prvního pololetí a co nového se chystá, na to jsme se zeptali paní ředitelky Mgr. Jiřiny Hereinové.

Paní ředitelko, uplynula polovina školního roku, co se v tomto období na Komendě povedlo?

Prostředí jsme dětem i učitelům vylepšili instalací sodobaru, který děti hojně využívají hlavně teď v mrazivých dnech, protože sodobar nabízí také horkou vodu na přípravu čaje. Již tradičně se podařilo uspořádat sobotní Den otevřených dveří se spoustou zajímavých doprovodných akcí, které přilákaly do školy téměř 300 návštěvníků. Velkou radost mám i z toho, že již druhým rokem pracuje na škole školní speciální pedagožka, která je velkou oporou pedagogického sboru. Ve škole pod jejím vedením pracuje také školní parlament a podílí se na chodu školy.

V loni se škola zapojila do projektu Edison, podporující jazykové vzdělání, který se u žáků setkal s kladnými ohlasy. Chystá se podobný projekt i letos?

Projekt EDISON měl u žáků i pedagogů v loňském roce velký úspěch, a proto jsme se rozhodli, že projekt uskutečníme i letos v posledním květnovém týdnu. Už teď jsme zvědaví, z jakých zemí k nám přijedou studenti tentokrát.

Jsou nějaké další novinky v oblasti výuky?

V rámci prevence se snažíme neustále rozšiřovat nabídku aktivit. Program Semiramis jsme zařadili již od 4. třídy 1. stupně, na 2. stupni pokračujeme v Etických dílnách. V rámci změn školského zákona od 1. 9. 2016 se chystáme přepracovat školní vzdělávací program J.A.K. Součástí změn bude např. i nová koncepce výuky Pva a rozšíření výuky druhého cizího jazyka v 9. ročníku ze dvou na tři hodiny týdně.

Období prázdnin školy věnují modernizaci a přestavbě budovy. V posledních letech škola rekonstruovala žákovské toalety, došlo k celkové výměně elektroinstalace a výmalbě všech prostor. Co školu čeká během letošního léta?

Různé rekonstrukce, opravy a úpravy se provádějí i během školního roku. V jarních měsících se chystáme na nové zabezpečení školních družin. Do družin se bude vcházet samostatným vchodem a budou zde naistalovány videotelefony, aby vychovatelky viděly, koho do školní družiny pouští. Dále nás čeká rekonstrukce podlah ve 2. patře budovy a odstranění nefunkčních oken mezi 1. a 2. patrem a jejich nahrazení copylitem. V plánu je také zámková dlažba ve zbývající části zadního dvorku a pod lezeckou stěnou.

Barbora Černá

Autor:admin