Terasy pod mostem projdou rekonstrukcí

Městu Kralupy nad Vltavou se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na nové turistické centrum, které vyroste na terasách u mostu T. G. Masaryka.
Ozáměru vybudovat turistické informační centrum s občerstvením pod mýtným domkem jsme informovali ve Zpravodaji v říjnu 2013. Tehdy byla podána žádost o dotaci, která je nyní schválena a přidělena.
Cílem projektu je využití levobřežního předmostí pro vznik certifikovaného informačního centra, galerie a prostor ke kulturním akcím, veřejné WC a občerstvení s dětským koutkem.
Informační a turistické centrum bude veřejně přístupné a bude poskytovat objektivní a ověřené informace o turistických cílech, službách cestovního ruchu, rekreační a kulturní nabídce nejen ve městě, ale i blízkém okolí a na Mělnicku. Dále bude prostorem pro odpočinek při výletech, místo pro pořádání výstav, přednášek a i koncertů. Z turistického hlediska je daný prostor strategickým uzlem turistických, cyklistických a vodáckých cest.
Město Kralupy nad Vltavou podalo žádost a získalo dotaci nejen na zbudování zmiňovaného
centra, ale i na obnovu cesty vedoucí od mostu T. G. M. nad nemocnicí k vlakovému nádraží.
Celkové náklady akce jsou vyčísleny na 11.674.714,72 Kč a získaná dotace činí 9.339.771.77 Kč. Zbylé 2.334.942,95 Kč bude hradit město jako spoluúčast ze svého rozpočtu.
K realizaci projektu – výběru zhotovitele a samotné výstavbě – by mělo dojít v letošním roce.
Lenka Moravcová,
MěÚ Kralupy n. VlVlt.

Autor:admin