Střípky z jednání Rady města Kralupy nad Vltavou (5/2021)

Rada města schválila Kulturnímu a společenskému středisku Kralupy nad Vltavou podání žádosti o dotaci na projekt „Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2021“ z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu.

Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Parkovací stání v ulici Na Hrádku, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o, Mělník, za celkovou cenu 976 999,11 Kč bez DPH, resp. 1 182 168,92 Kč s DPH.

Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava křižovatky Generála Klapálka x sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o., za celkovou cenu 692 999,70 Kč bez DPH, resp. 838 529,64 Kč s DPH.

Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy soc. zařízení ve sportovní hale, Kralupy nad Vltavou“, s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice 161, za celkovou cenu 639 298,89 Kč bez DPH, resp. 773 551,66 Kč s DPH.

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na nákup elektrického uličního vysavače od společnosti Unikont group s.r.o., za cenu 515 793 Kč bez DPH.

Rada města schválila výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Dopravní hřiště v ZŠ Třebízského“ s dodavatelem DAVÍDEK – DKE s.r.o., Zlončice, a to za celkovou cenu 4 143 400,54 Kč bez DPH, resp. 5 013 514,65 Kč s DPH.

Rada města schválila výběr dodavatele zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Demolice provizorní výpravní budovy a nová opěrná zeď Nádražní ulice, Kralupy nad Vltavou“ s dodavatelem MORKUS Morava s.r.o., Veselíčko, a to za celkovou cenu 2 354 673,64 Kč bez DPH, resp. 2 849 155,11 Kč s DPH.

Rada města schválila uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 592/3 v k. ú. Kralupy nad Vltavou, v rozsahu cca 1 300 m2, za účelem konání divadelního festivalu „Za Vodou“, pořádaného DS Scéna Kralupy, ve dnech 11. 6. 2021 – 13. 6. 2021 za předpokladu dodržení všech hygienických podmínek v rámci aktuálně nařízených pravidel vlády a s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

Rada města vzala na vědomí pořádání 9. ročníku vinobraní Charitou Kralupy nad Vltavou dne 18. 9. 2021, v ulicích Sokolská a Kaplířova, v čase od 14:00 hod. do 21:00 hod. 

Rada města vzala na vědomí žádost Kralupské sportovní s.r.o. (resp. Rugby Club Kralupy, z.s.) o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky do sportovního areálu. Zároveň uložila odboru RIaSM prověřit možnosti vybudování předmětných přípojek, vč. zjištění příslušné výše finančních nákladů.

Autor:KZ