Řidiči kamionů nerespektují zákaz vjezdu do Hybešovy ulice: vyjádření kralupského starosty Marka Czechmanna

Když nám Středočeský kraj oznámil, že hodlá zrekonstruovat mostek Na Velvarské silnici, byli jsme pochopitelně rádi. Na riziko možného propadnutí vozovky bylo z naší strany opakovaně upozorňováno, přičemž další odklad této akce by byl opravdu riskantní. Už v tento moment jsme si ale uvědomovali, že se oprava mostku neobejde bez stanovení komplikované objízdné trasy, která řidičům motorových vozidel cestu přes město výrazně ztíží. Ještě jednou proto musím zopakovat, že objízdná trasa ulicí Hybešovou byla jedinou možnou alternativou, jiná v podstatě neexistovala a neexistuje.

Nás ale nyní mnohem více trápí to, že objížďky využívají i nákladní automobily nad 3,5 t, a to navzdory zřetelnému dopravnímu značení, jež toto nedovoluje. A právě z tohoto důvodu zde vznikají hodně krkolomné dopravní situace, které se velmi často neobejdou bez pokut. Náš problém to ale v daný moment neřeší. Jakmile kamion do Kralup přijede (směr od Prahy), je už skutečně pozdě. Přitom by se ale tak stát vůbec nemělo, protože už v obci Černý Vůl (silnice II/240) je z důvodu havarijního stavu vozovky zakázán průjezd nákladních vozidel nad 3,5t!

Nám tedy nezbývá nic jiného než k vymáhání dodržování omezení využívat jak Policii ČR, tak naši městskou policii a dále věřit, že se v dohledné době povede Hybešovu ulici ochránit před nadměrnou dopravou, nákladními vozidly, pro něž tato komunikace není absolutně určena. Nutné je však připomenout, že v lokalitě u Hybešovy ulice se poměrně hodně staví, takže se nelze vyhnout zásobování staveb. Současně ulicí musí projíždět vozidla, jež odváží městský odpad na skládku v Úholičkách. Zároveň bych chtěl tímto všem občanům poděkovat za shovívavost. Z vlastní zkušenosti vím, že onen rizikový úsek je vskutku frekventovaný a dopravní zácpy způsobené převážně železničním přejezdem jsou zde zejména v odpoledním čase na denním pořádku. Nicméně i nadále se budeme snažit využívat všech dostupných nástrojů k tomu, abychom dopravu přes město v rámci možností zefektivnili.

Marek Czechmann, starosta Kralup nad Vltavou

Autor:KZ