Anketa Dobrovolník 2020

V kontextu budování komunitní sounáležitosti a v zrcadle koronavirové epidemie přichází Komise zdravotní, sociální a bytová s návrhem pořádání každoroční ankety pod názvem Dobrovolník 2020.

Principem ankety je ocenit široké spektrum dobrovolnictví, nominovat konkrétní dobrovolníky a jejich činnost a aktivitu, jež se projevila na místě, kde byla v nutnou chvíli potřebná. „To, co nás spojuje je silnější a větší než to, co nás dělí. Díky koronaviru jsme opět pocítili důležitost rodiny či sousedské sounáležitosti. V krizové době jsme najednou všichni byli zase o trochu více „z Kralup“. A významnou úlohu v tomto období hrála i dobrovolnická pomoc,“ představuje hlavní myšlenku nově vznikající ankety jeden z jejích iniciátorů Václav Gabriel. Mnozí dobrovolníci nejsou široké veřejnosti mnohdy známí. Prostřednictvím kralupských médií budou všichni ocenění včetně jejich dobrovolnické aktivity postupně představeni.

Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zasluhuje přijmout ocenění Dobrovolník 2020? Představte ho veřejnosti a nominujte jej do jedné z následujících kategorií.

 • Dobrovolník 2020 Koronavirus
 • Dobrovolník 2020 v oblasti sportu
 • Dobrovolník 2020 v oblasti péče o životní prostředí
 • Dobrovolník 2020 v oblasti kultury
 • Dobrovolník 2020 v sociální a zdravotní oblasti
 • Dobrovolník 2020 v oblasti školství a výchovy

„Bylo naší maximální snahou postihnout všechny oblasti lidské činnosti, ve kterých se setkáváme s dobrovolnickou činností. Zároveň jsou názvy kategorií velmi podobné názvům jednotlivých
Komisí Rady města,“ konstatuje V. Gabriel.

Nominace se mohou účastnit občané i firmy. Nominační hlas můžete doručit několika způsoby:

 • osobně do infocentra MěÚ Kralupy nad Vltavou, kanceláře KaSS
  Kralupy nad Vltavou, městské knihovny a do domu s pečovatelskou
  službou se sídlem U Cukrovaru,
 • poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou,
  Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
 • nebo e-mailem na dobrovolnik@mestokralupy.cz či přes messenger
  Město Kralupy nad Vltavou. Uzávěrka je 23. 9. 2020.
 • Nominace musí obsahovat: jméno a kontakt nominujícího, jméno nominované osoby a popis její dobrovolnické činnosti.

Laureáty ankety z došlých návrhů vybere Rada města Kralupy nad Vltavou a příslušné Komise Rady města Kralupy nad Vltavou. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny při náhradních
Dnech Kralup, které se budou konat 3. a 4. 10. 2020.

Autor:KZ