Oprava mostku přes Knovízský potok a chodníky v Mikovicích

Oprava mostku přes Knovízský potok

Aktuální stav: Během letních prázdnin byla realizována vlastní konstrukce mostu. V září budou probíhat již dokončovací práce, tj. pokládka asfaltové vrstvy a chodníku ze zámkové dlažby, vč. terénních úprav. Termín dokončení je oproti původnímu (srpen 2020) prodloužen na 22. září 2020. Důvodem je čtrnáctidenní zpoždění přeložky sítí společnosti ČEZ, a.s. Stavba musela být zároveň na čtrnáct dní pozastavena z důvodu karantény zaměstnanců Společnosti T.A.Q. s.r.o., kteří přišli do kontaktu se spolupracovníkem nakaženým nemocí covid-19.

Celkem náklady: cca 11,5 mil. Kč, hrazeno z rozpočtu města.

Bezbariérový chodník v ulici Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou

V průběhu července a srpna byl realizován chodník proti ZŠ až po ulici Mlýnská. Tato akce navazuje na stavbu mostu přes Knovízský potok, proto je rovněž prodloužena do 22. 9. 2020.
Zhotovitel: OK Stavby s.r.o.

Celkem náklady: cca 3,4 mil. Kč s DPH, Dotace: cca 2,5 mil. Kč

Chodník v ulici Na Velvarské silnici, Kralupy nad Vltavou

I přes vzniklé potíže, kdy realizující firma OK Stavby s.r.o byla nucena posílit pracovní tým, byla stavba ke konci srpna dokončena. Marcela Hořčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou: „Kvůli špatně provedeným stavebním pracím jsme museli nechat firmu několikrát přepracovat již zhotovené části. Kvůli koronaviru je obecně nedostatek kvalitní pracovní síly, která se projevila také na této stavbě. Zhotovitel si byl vědom vzniklých potíží a dokázal vše včas napravit.“ Chodník je bezbariérový s povrchem ze zámkové dlažby. Zároveň byly v ulici nově zprovozněny dva přechody pro chodce, vyměnilo se již nevyhovující veřejné osvětlení za nové LED osvětlení a na nejrušivější části křižovatky u morového sloupu bylo zcela nově umístěno zábradlí.

Celkem náklady: cca 2,8 mil. Kč s DPH
Dotace: cca 1,9 mil. Kč s DPH

Autor:KZ