Kralupy stvrdily přátelství se slovinským Miren-Kostanjevica

V období první světové války žilo na Kralupsku přibližně 60 slovinských rodin, které válka a bezprostřední nebezpečí v blízkosti Itálie vyhnaly daleko ze svých domovů. Tehdejší pomoc v nouzi od mnoha českých rodin zůstala v paměti slovinských občanů a jejich dětí, vnoučat i pravnoučat. Dodnes se cítí zavázáni a vděčni za poskytnutí azylu, a to v některých případech i na několik let. V roce 2016 navštívili přímí potomci tehdejších dočasných emigrantů ze Slovinska naše město. Zajímalo je, kde přesně jejich prarodiče žili, přičemž je při té příležitosti uvítal i bývalý starosta města Kralup nad Vltavou Petr Holeček.

Pevné základy položené v historii staré sto let byly dobrým důvodem k počátku přátelství a nyní i partnerství slovinského a českého města. Miren-Kostanjevica, slovinská obec s několika přidruženými vesnicemi, se tak v roce 2019 oficiálně stala partnerským městem Kralup nad Vltavou. Z jedné z vesnic – Opatje Selo – pocházela v té době většina Slovinců žijících na Kralupsku. Pozvání do Slovinska přijali letos na podzim představitelé města Kralup nad Vltavou. Seznámili se téměř se všemi obyvateli vesnice Opatje Selo, která leží jen pár kilometrů od hranic s Itálií. V obci byla na jejich počest uspořádána vřelá a dojemná oslava, při níž slovinské děti zpívaly české písně a recitovaly české básně, jež znaly od svých babiček a prababiček. Připravena byla i výstava fotografií z doby první světové války v České republice.

V průběhu návštěvy podepsali starosta Kralup n. Vlt. Marek Czechmann a starosta (slovinsky župan) Miren Kostanjevica Mauricij Humar smlouvu o partnerství, obdobně jako v červnu v Kralupech nad Vltavou. Slované. Vzdáleně podobný jazyk (který se však v detailech velice liší a může tak docházet i k vtipným nedorozuměním), blízká kultura, obdobný životní styl. Také obdobné nátury lidí, smysl pro humor nebo názor na svět a život. Možná proto se u nás tehdy mohli cítit Slovinci jako doma a stejně tak se cítíme i my dnes při návštěvě Slovinska, které má sice jen dva miliony obyvatel, ale současně také krásné hory, kousek moře, jezera, obrovské jeskyně a divoké řeky.

Hana Bozděchová

Autor:KZ