ZUŠka vstupuje do dalšího školního roku s novou učebnou

Během letních prázdnin došlo v naší škole k důležitým změnám. Podařilo se nám ve spolupráci s naším zřizovatelem a odborem realizace investic dotáhnout do úspěšného konce přístavbu multifunkční učebny za budovou sídla školy (viz foto), jež bude sloužit nejen pro výuku hudební teorie, ale i pro pořádání interních koncertů, soutěží a školení.

V odloučeném pracovišti v ZŠ a MŠ Třebízského došlo rovněž k důležité změně. Literárnědramatický obor si vyměnil svou původní malou učebnu s výtvarným oborem, který byl prostorově naopak zbytečně předimenzován. Zároveň dojde ke zmenšení počtu žáků v jednotlivých skupinách, čímž se zkvalitní výuka v hromadných oborech. Vzhledem k tomu, že někteří z vás z důvodu nejistoty ohledně průběhu tohoto školního roku v květnu váhali se zápisem svých dětí k vykonání přijímacích zkoušek, budeme nové žáky přijímat ještě v průběhu měsíce září. Stačí vyplnit přihlášku na adrese https://www.zuskralupy.cz/prihlaska/. Poté se vám ozveme ohledně domluvy termínu a obsahu přijímacích zkoušek. Volné kapacity máme ještě v následujících vyučovacích předmětech.

HUDEBNÍ OBOR:
 hra na zobcovou flétnu, hra na housle, hra na trubku,
hra na fagot, hra na hoboj,
 přípravná hudební výchova (pro předškoláky).

HROMADNÉ OBORY:
 přípravné studium Divadelní tvorby (pro předškoláky
nebo žáky prvních tříd),
 přípravné studium Tance v různých podobách (pro
předškoláky nebo žáky prvních tříd),
 keramika Jinak – všechny ročníky,
 výtvarná tvorba – všechny ročníky.

Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou 

Autor:KZ