Krytý plavecký bazén čeká rekonstrukce

Od začátku měsíce června až do konce listopadu je naplánováno uzavření krytého plaveckého bazénu z důvodu třetí etapy rekonstrukce. V letošním roce se jedná o jednu z nejnáročnějších stavebních investic, a to i s ohledem na celkové náklady.

Projekt zahrnuje kompletní obnovu části plaveckého bazénu, přestavbu části suterénu, rozšíření akumulační nádrže a rekonstrukci dětských šaten včetně přístupové chodby. Součástí stavby je rovněž kompletní výměna vodovodní přípojky do objektu. Nezbytná je dále instalace nové nerezové vložky do stávajícího tělesa bazénové vany. Ústřední prostory haly se dále dočkají inovace ochozů, stěn, podlah a dalších přilehlých konstrukcí.

„Jedná se o velmi nákladný projekt, ovšem pokud bychom ho oddalovali, mohli bychom se brzy dostat do velmi složité situace. Mnoho zásadních prvků je už teď v havarijním stavu,“ říká Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic MěÚ, jež si zároveň uvědomuje, že se na určitou dobu zmenší nabídka volnočasových aktivit pro rekreační plavce, nemluvě o těch závodních. „V letních měsících samozřejmě krytý bazén chybět nebude. Doufejme, že se letos dočkáme příznivého počasí a že letní koupaliště budou moci návštěvníci využívat i v září. Rádi bychom ho nechali otevřené co možná nejdéle. Dva měsíce však s určitostí zůstanou nevykryty,“ uzavřela Marcela Horčičková.
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu přijde město na 43.434.367,46 Kč. Zhotovitelem byla vybrána dobříšská společnost Bohemik s.r.o.

Krátká historie
Objekt krytého plaveckého bazénu byl uveden do provozu v roce 1986. Je tvořen mimo jiné velkým plaveckým bazénem o rozměrech 25×16,7×1,4 m a menším dětským bazénem s rozměry 12,5x6x0,6 m. Součástí jsou rovněž šatny, sociální zázemí, sauna, wellness a další provozní prostory. Budova navazuje stavebně i provozně na sousední sportovní halu.

Autor:KZ