Neúřední dny jsou plné úředních povinností

Každý z nás se minimálně jednou za rok dostaví na místní úřad pro vyřízení své agendy. Při čekání ve frontě nám běží hlavou nejrůznější myšlenky, mezi nimi i to, čím se úředníci vlastně zabývají, když nejsou za přepážkou. Zdánlivě to vypadá, že mají volno, ale nenechme se mýlit, v neúřední dny se věnují místním šetřením, pochůzkám v terénu, účastní se jednání mimo budovu úřadu, zpracovávají agendu pro přípravu spisů, vyřizují písemnou korespondenci, účastní se školení atp.
Abychom nezůstali jen u obecných tvrzení, zeptali jsme se konkrétně. O svou pracovní náplň v rámci úředních či neúředních dnů se s námi podělily milé a usměvavé zaměstnankyně správního a dopravního odboru…

Věra Vojtěchovská, Lucie Šarbochová, správní odbor, občanské průkazy

V úředních hodinách přijímáme žádosti o občanské průkazy (dále jen OP) a vydáváme hotové OP. Pokud se v průběhu žádosti o OP vyskytne nějaký problém (např. chybí změna trvalého pobytu), prvotně komunikujeme s naším oddělením evidence obyvatel, popřípadě také s jinými úřady, aby zavedly změnu do systému.

V neúředních hodinách kontrolujeme přijaté žádosti o OP z předchozího úředního dne (např. zda byl uhrazen správní poplatek). Dále k těmto žádostem přiřazujeme vyhotovené OP, které následně zakládáme dle abecedy pro rychlejší odbavování výdejů. Další náplní naší práce v neúředních dnech je fyzická i elektronická skartace neplatných OP.

Do naší agendy patří rovněž vystavování dočasných OP pro občany, kteří nabyli občanství ČR. Tito občané mají zpočátku k dispozici pouze listinu o nabytí občanství a čekají na vystavení českých matričních dokladů. V tomto mezidobí tak nemají nárok na vystavení e-OP (OP s elektronickým čipem). Dočasné OP vyhotovujeme na místě ve lhůtě do pěti pracovních dnů.
Dále vedeme kartotéky, kam zakládáme a evidujeme ztráty OP a naopak vyřazujeme OP po zemřelých. Také tiskneme skartační protokoly, vyřizujeme poštu, ať už fyzicky nebo elektronicky, odpovídáme na dotazy od občanů či soudů.

Nedílnou součástí naší práce je dojíždění k imobilním občanům z našeho správního obvodu (domovy důchodců, Alzheimercentrum, LDN), což je velmi časově náročné.
V neúřední dny se rovněž vzděláváme a absolvujeme potřebná školení. Ve volných chvílích připravujeme informační materiály pro občany.

Ivana Šustová, Hana Svobodová, správní odbor, cestovní doklady

V úředních dnech přijímáme žádosti o cestovní pasy a vydáváme vyhotovené doklady. Vzhledem ke zrušení místní příslušnosti a k výhodné poloze města naše oddělení využívají i občané z okolí, nejen z okresu Praha-východ, ale i Praha-západ či Kladno.

V neúřední den zpracováváme žádosti předešlého úředního dne, zavádíme ztráty a odcizení. Skartujeme vrácené doklady fyzicky i elektronicky, pořizujeme skartační protokoly.
Česká pošta nám průběžně doručuje nové vyrobené doklady, které je potřeba jednotlivě elektronicky překontrolovat a připravit k předání. Pro urychlení výdeje řadíme vše podle abecedy.
Vyřizujeme poštu elektronickou i písemnou, kdy zasíláme prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR pasy pro naše občany na zastupitelské úřady.

Vedeme kartotéku. Řešíme doklady těch osob, které jsou (např. vzhledem k nesouladům v evidencích) časově komplikované. V naléhavých případech se věnujeme imobilním občanům, případně i malým miminkům, jejichž fotografování je časově náročné nebo se v úřední den nepodařilo zrealizovat.
Dále se průběžně vzděláváme, absolvujeme potřebná školení – to vše směřujeme na neúřední dny.

Michaela Votrubová, Pavlína Valková, odbor dopravy, registr řidičů

V úředních dnech odbavujeme za přepážkou občany s jejich požadavky, konkrétně se jedná o agendu řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, náhradních dokladů v případě ztráty a odcizení, průkazů profesní způsobilosti, paměťových karet řidičů, vozidel či karet servisů, výpisů z evidenční karty řidiče a výpisů bodového hodnocení pro klienty (ne pro instituce), žádostí o vrácení řidičského oprávnění, žádostí o upuštění zbytku trestu.

V neúřední dny zpracováváme výpisy z evidenční karty řidičů pro Policii ČR, exekutorské úřady, soudy, státní zastupitelství, úřady práce. Do systému evidence řidičů – tzv. Elišky – zadáváme trestní příkazy, rozsudky soudu, blokové pokuty, exekuční příkazy – obvykle 30 pokut denně. Zpracováváme podmínění zdravotní způsobilosti řidiče. Vyřizujeme agendu taxislužby. Řešíme námitkové řízení při dosažení 12 bodů. Procesujeme výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Do fyzické evidence zakládáme evidenční karty řidiče a vyřazujeme osoby odstěhované a zemřelé. Zajišťujeme likvidaci dokladů v elektronickém systému.

Eva Berková, odbor dopravy, registr vozidel

Během úředních hodin vyřizujeme žádosti občanů na přepážce, nejčastěji se jedná o změnu vlastníka či provozovatele vozidla, přihlašování nových vozidel, ukládání registračních značek do dočasného vyřazení a jeho ukončení, zániky vozidel, vystavování nových dokladů (velký a malý technický průkaz), výměna registračních značek (u ztracených nebo poškozených), zápisy změn do technických průkazů (stěhování, zápis tažného zařízení, změna barvy, zápis LPG), vývozy vozidel do zahraničí, převody vozidel v rámci dědictví.

V rámci neúředních dnů kontrolujeme zpracované žádosti z úředních hodin, zakládáme a archivujeme vyřízené žádosti, vyřizujeme korespondenci v rámci součinnosti se správními orgány (exekutoři, insolvenční správci, advokáti, finanční úřad, soudy, policie), vystavujeme duplikáty technických průkazů (na základě vyžádání spisové dokumentace z jiných úřadů), pracujeme v archivu, třídíme a skartujeme spisy, odepisujeme plné moci ze spisové služby zaslané datovou schránkou, děláme přípravu na úřední dny (naskladňujeme doklady a registrační značky na jednotlivé přepážky), řešíme složitější převody vozidel při nesoučinnosti jednoho ze zúčastněných (výzvy, oznámení, usnesení).

Monika Zajacová, odbor dopravy, přestupkové řízení

Zabýváme se vedením správního řízení v oblasti dopravních přestupků, účastníky správního řízení si předvoláváme dle potřeby bez ohledu na úřední či neúřední dny.
Zpracováváme přestupky oznámené Policií ČR, městskou policií, či jinými správními orgány na úseku dopravy dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

Dále řešíme dopravní nehody, odnětí a vrácení řidičského oprávnění z důvodu ztráty odborné či zdravotní způsobilosti, vrácení řidičského oprávnění po uplynutí doby zákazu činnosti, upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, součinnost s pojišťovnami ohledně výsledku šetření dopravních nehod.

 

Autor:KZ