Eternit, dobrý sluha, ale zlý pán

Stavební boom sedmdesátých let využíval pro střešní krytiny nejrůznější materiály, mezi nimi i eternit, lehký materiál, se kterým se dobře manipulovalo, rychle se pokládal, nevyžadoval údržbu, měl dlouhou životnost, byl nehořlavý a velmi odolný. Tento materiál má i jednu stinnou stránku, rakovinotvorný azbest, na který je třeba myslet zejména při manipulaci s ním.

Likvidaci azbestu upravuje zákon, jmenovitě vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ta říká, že vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů. Následně označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění. Odpady azbestu mohou být tedy uloženy na skládku pouze v případě, pokud jsou zabaleny v utěsněných obalech.

Manipulaci s azbestovými střechami by měly zajišťovat specializované firmy. Ty postupují tak, že před sundáním krytiny celý dům neprodyšně obalí, následně v oblecích a dýchacích přístrojích sundají krytinu, na zemi ji vloží do speciálních obalů a takto zabalenou ji dovezou do sběrného dvora. „Občané mají u nás uložení tohoto nebezpečného odpadu zdarma, vycházíme lidem vstříc, aby měli kam tento odpad uložit, nicméně by měli dodržovat stejný postup manipulace jako odborná firma, tj. dovézt materiál zabalený, jelikož nebezpečí karcinogenity je velké, neprojeví se hned, ale třeba až za 20 let,“ podotkl Tomáš Bronec z Technických služeb Kralup n. Vlt.

Mnozí lidé vůbec netuší, že manipulace s eternitem je zdravotní riziko, z neznalosti hází materiál ze střechy na zahradu, mají otevřená okna, nezakryté dýchací cesty. Při takto nebezpečné manipulaci si občané nevědomky kontaminují svůj byt a zeminu azbestovým prachem, jehož vlákna se ukládají v plicích a mohou zapříčinit rakovinu. Následné odborné vyčištění domu a zahrady může stát desítky až stovky tisíc korun. V ohrožení jsou i sousedé, kteří by měli být informováni. Nevhodná práce s azbestem je totiž nelegální. Plánovaná manipulace s ním podléhá oznámení stavebnímu úřadu a instrukcím hygienické stanice.

Kolik takového materiálu po městě ještě je, se těžko odhaduje, je však nutné dodat, že eternit není nebezpečný, pokud s ním člověk nijak nenakládá. Rekonstrukce domů a hal jsou nárazové, přichází s jarem, končí před začátkem zimy. „Během roku zajišťujeme předepsanou likvidaci eternitu ve spolupráci se specializovanou firmou v objemu cca sedmi velkoobjemových kontejnerů, vše je zdokladováno dle pravidel. Lidé mohou do sběrného dvora TSM azbest dovézt, ale po předchozí domluvě, abychom na dané množství byli připraveni a měli jej kam dočasně bezpečně uložit. Občanům také rádi poradíme, do čeho je vhodné nebezpečný materiál zabalit, jak s ním bezpečně manipulovat v celém procesu likvidace,“ poznamenal pan Bronec.

Autor:KZ