Výstavba parkovacího domu dospěla do závěrečné fáze

Výstavba parkovacího domu, jež je realizována na místě bývalých jatek, v blízkosti ulic Havlíčkova a Libušina, se blíží ke svému konci. Budova se zelenou střechou nabízí 353 míst pro automobily a 120 míst pro jízdní kola. Počítáno je rovněž s nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Ještě do konce letošního roku je plánována žádost o kolaudaci, přičemž s dopravní obsluhou by se mělo řádně začít už v prvním čtvrtletí roku 2022. „Uvnitř budovy probíhají dokončovací práce, totéž se týká i nejbližšího prostranství parkovacího domu. Je tedy velmi pravděpodobné, že nám bude stavba do konce roku předána. Zároveň musím upozornit na stále probíhající výstavbu chodníku mezi parkovacím domem a autobusovým terminálem,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ s tím, že provoz parkovacího domu by mohl být za určitých okolností zahájen už mezi svátky. Ještě předtím však dojde k uveřejnění informací týkajících se pravidel obslužnosti, nejprve na městském webu a sociálních sítích, následně pak v lednovém čísle Kralupského Zpravodaje.

Co už nyní víme o parkování v parkovacím domě?

Parkovací dům bude fungovat na principu P+R („park and ride“, česky „zaparkuj a jeď“), čímž je tedy řečeno, že parkování by mělo sloužit zejména osobám pokračujícím v další cestě autobusem nebo vlakem, případně návštěvníkům centra města;

Cena za parkování bude s největší pravděpodobností 20 Kč/den (určitě ne více);

Automobil by zde neměl být zaparkováný déle než čtyřiadvacet hodin. Pokud se tak stane, majiteli vozidla bude k základnímu parkovnému připočtena částka ve výši 200 Kč;

Parkovací dům bude otevřený nepřetržitě (zavírán bude jen v případě provozních úprav, a to na velmi krátkou dobu).

„Parkovací dům cílí zejména na osoby, jež zde zaparkují a dále pokračují v cestě vlakem či autobusem. Abychom tuto skupinu přespolních řidičů dostali z ulic, centra města či obytných zón, jsme nuceni ve vybraných lokalitách ceny za parkovné navýšit. Naopak cena za využití parkovacího domu by měla být pro návštěvníky našeho města dostatečným motivem. Jejich vozidla budou po celý den v suchu a v neposlední řadě i pod kamerovým dozorem,“ říká místostarosta Libor Lesák.

Projekt „Parkovací dům v Kralupech nad Vltavou“ zahrnuje výstavbu velkokapacitního objektu, jehož realizační cena činí 102 838 034 Kč (90 % uznatelných nákladů představuje dotační částka z Integrovaného regionálního operačního programu).

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ