Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku: Dvě investiční akce u nádraží doplní demolice bývalé výpravní budovy

V nedávné době jsme se na webu KZ ve větší míře věnovali dokončeným investičním akcím, jež byly realizovány zejména během prázdninových měsíců. Nyní ale stále probíhá výstavba dvou naprosto klíčových staveb, které ve vzájemné shodě kultivují dlouhé roky neudržovaný prostor před nádražím. „Velká část tohoto území neuvěřitelně prokoukne. Na dokončení všech prací se už nyní moc a moc těším,“ říká na úvod tohoto ryze informačního rozhovoru Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ.

V jaké fázi se z hlediska plnění termínů nyní nachází výstavba parkovacího domu?

S průběhem výstavby jsme spokojeni. Termín předání hotového parkovacího domu byl stanoven na 29. 12. 2021, ovšem dle harmonogramu prací jsme nyní napřed cca o deset až dvanáct dní. Vše se tedy vyvíjí tak, že bychom měli být s projektem hotovi do Vánoc.

O něco později začaly v blízkosti parkovacího domu práce na autobusovém terminálu. Také zde probíhá vše dle předepsaného plánu?

Rovněž i tato stavba se nám termínově daří, nicméně prozatímní průběh zcela jednoznačně směřuje k polovině ledna roku 2022, ostatně přesně tak je to uvedeno ve smlouvě. Režim v okolí staveniště bude však „vlídnější“ už mnohem dříve. Počítáme s tím, že v zimních měsících by měly být prováděny už jen dodělávací práce, na něž nemá počasí výraznější vliv.

Největší omezení pro občany je spojeno s rekonstrukcí Nádražní ulice. Jaký režim zde bude fungovat v následujících týdnech?

Uzavírka, která momentálně v ulici platí, by měla v této fázi skončit 15. 10. 2021. Práce zde nyní spočívají v pokládání asfaltových povrchů, a to pouze v jedné části komunikace. V následujícím čase nás tedy bude čekat rekonstrukce druhé části vozovky, přičemž samotný provoz bude už v tomto místě přece jen jednodušší. Např. autobusy budou moci již zastavovat přímo před vlakovým nádražím a ani přímá dostupnost do budovy už nebude tolik problematická.

Čekají destinaci v blízkosti vlakového nádraží ještě nějaké další výrazné úpravy?

Po 15. 10. 2021 zahájíme rovněž dlouhodobě plánovanou demolici bývalé výpravní budovy, nacházející se v zadní části Nádražní ulice (ve směru od nádraží, pozn. aut). Firma, jež demolici provede, tvrdí, že vše podstatné stihne do konce kalendářního roku. Podle mého názoru tento plán není nikterak nereálný, přestože nevlídné počasí může nějaké to prodloužení termínu přece jen přinést. Hlavně tedy v době výstavby opěrné zdi, jež oddělí nově vzniklý prostor od prvního vlakového nástupiště.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:KZ