Významné společenské akce, průvody a plesy aneb kam za zábavou v Kralupech za první republiky?

Třebaže v současné době kvůli pandemii zažívají společenské, kulturní a jiné volnočasové akce silný útlum, není možné, aby byly sprovozeny z města nadobro. Lidé se totiž chtějí bavit a užívat si společně volné chvíle odjakživa, a ani současná koronavirová krize na tom nemůže nic změnit. Ještě, než se tedy opět vydáme společně za kulturou, zkraťme si nyní volnou chvíli alespoň návratem do minulosti a podívejme se na to, jak se lidé za první republiky v Kralupech dokázali bavit a kam za kulturou nejčastěji vyráželi.

Společenský život byl v centru Dolního Povltaví po Velké válce v porovnání s dneškem mnohem pestřejší, než se může na první pohled zdát. O dění ve městě ve volném čase pečovaly kromě velkého množství spolků a sdružení také nejrůznější kulturní organizace, jako byla městská knihovna nebo muzeum. Ve velmi hojné míře se tak pořádaly nejen hudební koncerty, přednášky, besedy a další naučné akce, ale i průvody v průběhu významných svátků a výročí a nezapomínalo se samozřejmě ani na zábavu.

Pravidelně se v Kralupech konaly nejrůznější tancovačky a v zimě taktéž plesy. Mezi jejich hlavní organizátory patřily zejména sportovní kluby, například fotbalový klub Čechie a S. K. Kralupy 1901, případně také Klub mladých. Stejně tak mezi oblíbené patřily zábavy u příležitosti nejrůznějších svátků, jednalo se o zábavy posvícenské, zábavy josefské nebo zábavy mikulášské, jež byly opět v režii kralupských spolků, organizací, nebo dokonce politických stran. Jednotlivé společenské akce nejčastěji probíhaly v hotelu Slavia, v hotelu pana Čechury nebo v pivovarské restauraci, případně v hostinci U Bezděků, U Čejků nebo U Koruny. Jen v roce 1938 se podle dostupných zdrojů uskutečnilo na 40 tanečních zábav. Mezi jejich časté pořadatele patřil taktéž hostinský Jindřich Dlouhý. Za zajímavost lze uvést, že jeho zábavy byly zřejmě velice oblíbené a hojně navštěvované, stejně tak ale hlučné. Z tohoto důvodu je tedy musela rada města čas od času kvůli rušení nočního klidu zakázat.

Vedle těchto akcí se navíc každoročně slavily významná výročí a svátky, kterých se zpravidla formou průvodu účastnilo celé město, včetně jeho představitelů, žáků škol a zástupců kralupských živností, spolků a průmyslových odvětví. Nejvýznamnějším dnem byl samozřejmě 28. říjen, výročí vzniku Československé republiky, o jehož oslavách se několikrát zmiňuje kralupská pamětní kniha: „Oslava dne svobody pořádaná všemi pokrokovými korporacemi se nad míru vydařila. V ten den konán ve městě průvod, kterého se zúčastnily školy, městská rada, četa legionářů, hasiči, střelci, řezníci, Sokol, Dělnické tělocvičné jednoty, Podpůrný spolek Pokrok, Sportovní klub Kralupy a všechny strany v Kralupech (kromě KSČ, pozn.). Průvod prošel městem prapory zdobeným na náměstí, kde konán za předsednictví starosty města Josefa Vaníčka tábor lidu, jehož se zúčastnilo i úřednictvo okresní správy politické v čele s okresním hejtmanem p. Herreschem v čele. Po táboře – při dosti nevlídném počasí – následoval koncert na náměstí.“ Obdobně se slavil 28. říjen i v následujících letech.

Z dalších významných událostí je možné jmenovat například Husovy oslavy zakončené zapálením hranice na vrcholu Hostibejku, dále oslavy výročí narození Bedřicha Smetany, jež byly provázené koncerty v podání místních hudebních spolků, nebo tradiční slavnosti svátku práce – 1. máje. Určitě se nesmí zapomínat ani na společenské události doprovázející slavnostní odhalení sochy Raněného u kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava na památku padlých v první světové válce 9. června 1930, případně oslavy spojené s otevřením nové budovy kralupského gymnázia na tehdejším Jiráskově náměstí konané v neděli 19. října 1930.

Vedle toho probíhala taktéž celá řada exhibicí místních umělců, jako byl například Josef Holub, o kterém bude ještě zmínka, stejně tak pravidelně vystavoval Český svaz chovatelů v Kralupech nad Vltavou. Jako velmi významná událost se zapsala do dějin města Výstava Okresní jednoty živnostenských společenstev snažící se upozornit na činnost a práci místních živnostníků, řemeslníků a obchodníků. Výstava se konala v budově chlapecké školy a taktéž v areálu blízkého sokoliště, kde jednotlivá odvětví předváděla své výrobky veřejnosti a těšila se obrovskému zájmu.

Kultura v meziválečných letech zažívala bouřlivý vzestup, jež byl však zmařen vývojem po Mnichovu. V éře druhé republiky nejprve dochází k zúčtování s umělci tvořícími v duchu humanismu, jež jsou stejně jako prezident Beneš označeni za viníky tragédie, která republiku postihla v souvislosti s událostmi v září 1938. Po okupaci českých zemí německými vojsky jsou společenské akce postupně omezovány a valná většina z nich je zakázána v souvislosti s vyhlášením totálního válečného nasazení v protektorátu v roce 1944. Za zábavou tak mohou Kralupáci opět svobodně vyrazit až po osvobození.

Jan Bartoš

Archivář, copywriter a zakladatel Turistického portálu města Kralupy nad Vltavou. V rámci historické vědy se zaměřuje na regionální dějiny Kralupska 1. pol. 20. století s cílem představit tyto čtenářům Zpravodaje ze všech možných úhlů pohledu s využitím nejrůznějších typů pramenů.

Zdroje k článku Kultura v Kralupech v éře první republiky (zkrácené):

SOkA Mělník, Fond Archiv města Kralupy nad Vltavou, Zápis Rady města Kralupy nad Vltavou (ze dne 26. 8.1920), inv. č. 68, kniha č. 66, dále zápis (ze dne 10. 3.1938), inv. č. 84, kniha č. 82

Zábavy. Podřipský kraj, časopis strany národně sociální na Podřipsku, č. 10, 11. 3. 1927, s. 4, dále čl. Mikulášská zábava, č. 49, 10. 12. 1926, s. 5

SOkA Mělník, Fond Archiv města Kralupy nad Vltavou, Pamětní kniha města Kralupy nad Vltavou I inv. č. 2, kniha č. 2, s. 68, dále s. 89, s. 107, s. 146

J. STUPKA, Velká kronika kralupská, s. 186, dále s. 193

Zdroje k článku Kultura v Kralupech v éře první republiky (komplet)

SOkA Mělník, Fond Archiv města Kralupy nad Vltavou, Zápis Rady města Kralupy nad Vltavou (ze dne 26. 8.1920), inv. č. 68, kniha č. 66

[1] Zábavy. Podřipský kraj, časopis strany národně sociální na Podřipsku, č. 10, 11. 3. 1927, s. 4, [cit. 2020-11-09], dostupné online z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:a3916d80-80e2-11e6-bf08-001018b5eb5c?page=uuid:9e74f100-80ec-11e6-84e2-005056827e51

Mikulášská zábava. Podřipský kraj, časopis strany národně sociální na Podřipsku, č. 49, 10. 12. 1926, s. 5, [cit. 2020-11-09], dostupné online z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b76a63f0-80f3-11e6-bf08-001018b5eb5c?page=uuid:a05a2360-80fa-11e6-bf08-001018b5eb5c

SOkA Mělník, Fond města Kralupy nad Vltavou, Zápis Rady města Kralupy nad Vltavou (ze dne 10. 3. 1938), inv. č. 84, kniha č. 82
SOkA Mělník, Fond Archiv města Kralupy nad Vltavou, Pamětní kniha města Kralupy nad Vltavou I inv. č. 2, kniha č. 2, s. 68

[1] Tamtéž s. 89

[1] Tamtéž s. 146

[1] J. STUPKA, Velká kronika kralupská, s. 186

[1] SOkA Mělník, Fond Archiv města Kralupy nad Vltavou, Pamětní kniha města Kralupy nad Vltavou I inv. č. 2, kniha č. 2, s. 107
J. STUPKA, Velká kronika kralupská, s. 193

Autor:KZ