Eva Bartošová, vedoucí odboru Infocentrum MěÚ: Pomoc seniorům při registraci přináší své ovoce. Jedeme na maximum a občané si toho váží

Jedním z hlavních úkolů kralupské radnice je zajistit občanům spokojený a především bezpečný život, což v době, kdy celou naši zemi sužuje koronavirová epidemie, platí dvojnásob. Právě z toho důvodu začalo infocentrum městského úřadu pomáhat starším lidem s registrací a zároveň bylo v Kralupech otevřeno také očkovací centrum. O tom, jak vše okolo vakcinace proti viru probíhá, jaké jsou ohlasy občanů, či jak nynější situaci zvládají referentky infocentra, jsme si povídali s jeho vedoucí Bc. Evou Bartošovou.

Kralupská radnice a především pak odbor infocentrum pomáhaly občanům našeho města již od samotného počátku virové epidemie. Útvar městského úřadu, jež za normálních okolností zajišťuje především služby týkající se Czech POINTu, provoz podatelny a turistický servis, vyměnil v roce 2020 propagační materiály za distribuci ochranných pomůcek a vyřizování telefonických dotazů týkajících se nemoci covid-19. Doslova lavinu dalších úkolů pak přinesl letošní rok.

Paní Bartošová, na začátku března jste stála u zřízení očkovacího centra, ale již předtím začalo infocentrum pomáhat starším lidem s registrací. Zhruba kolik seniorů již infocentrum za tímto účelem navštívilo?

Již při spouštění této služby jsme počítali s tím, že poptávka pomoci ze strany infocentra mezi seniory bude veliká, avšak netušili jsme jak moc. K očkování jsme zatím objednali přes 300 osob (číslo k 15. 3. 2021), v průměru pak jde o registraci 15 až 20 osob denně, což na první pohled nemusí působit jako velké číslo, ovšem nutné je připočítat čas, který tento proces zabere. K tomu vyřizujeme značný počet telefonátů týkajících se očkování, přičemž zdůrazňuji, že nevolají jen senioři.

Mohla byste čtenářům, potenciálním zájemcům o registraci, popsat, jak celý průběh registrace probíhá?

V případě že občan, tedy v současné době osoba starší sedmdesáti let, zvolí při registraci do očkovacího centra naši pomoc, bude pro něj vše poměrně jednoduché. S sebou si musí vzít pouze občanský průkaz, kartičku pojišťovny a mobilní telefon, to je vše. Za účelem návštěvy infocentra není nutné se objednávat, stačí nás navštívit kdykoli v naší provozní době. Připomínám, že tato se liší od úředních hodin radnice, otevřeno máme každý všední den.

Po příchodu nám dotyčná osoba předloží požadované doklady a my za ni následně objednání provedeme. Pakliže by se chtěl někdo zaregistrovat z domova, je postup následující.

  • Na webu https://registrace.mzcr.cz/ je potřeba zadat telefonní číslo, označit zaškrtávátkem souhlas se zpracováním osobních údajů a následně stisknout tlačítko odeslat.
  • Na uvedené telefonní číslo přijde ověřovací PIN kód, který je následně nutné zadat na webu do políčka „PIN“ a poté stisknout tlačítko Potvrdit.
  • Zobrazí se stránka, v níž je potřeba do jednotlivých políček uvést základní kontaktní údaje, věkovou kategorii, případně profesní příslušnost. Dále se vybírá místo očkování, v případě kralupského očkovacího centra je nutné zvolit: Mělník – SYNLAB czech s. r.o. – Kralupy nad Vltavou. Dále je třeba označit zaškrtávátkem čestné prohlášení a na závěr stisknout tlačítko Odeslat žádost.
  • Následně žadatel obdrží SMS s informací o potvrzení úspěšné registrace a poté již jen vyčká na zvací SMS s PIN 2.

Jakmile žadatel obdrží tuto SMS s PIN 2, provede rezervaci, a to následujícím způsobem.

  • Na webu https://reservatic.com/ockovani zadá číslo pojištěnce a obdržený PIN kód.
  • Zobrazí se příslušné očkovací místo, kde vybere jemu vyhovující termín, přičemž celý proces registrace je dokončen potvrzením o rezervaci a přijetím potvrzující SMS.

Následně se pak již ve vybraný den a čas žadatel dostaví do očkovacího centra s občanským průkazem a kartičkou pojišťovny. K tomu ještě dodávám, že proces registrace se může měnit, proto je vždy potřeba postupovat podle pokynů uvedených na webu ministerstva zdravotnictví, případně požádat o pomoc naše informační centrum.

Se seniory přicházíte nyní denně do kontaktu, co je tedy podle Vás pro ně v této nelehké době nejtěžší?

Myslím, že obecně seniory nejvíce trápí menší osobní kontakt s rodinou i s okolním světem, což se týká hlavně starších lidí, kteří jsou klienty kralupské DPS či LDN. Když pominu elektronickou komunikaci, tak osobní kontakt mají nyní velmi omezený. Pokud budeme mluvit o očkování, tak zde může být hlavní překážka samotná registrace, případně je problém najít kralupské očkovací centrum. Opět tedy zdůrazňuji, že centrum je zde uvedeno pod okresem, tedy jako Mělník – SYNLAB czech s.r.o. – Kralupy nad Vltavou.

A jak nynější situaci, zejména pak registraci, zvládá infocentrum jako odbor?

Infocentrum funguje v běžném režimu. Kromě objednání k očkování zajišťujeme standardní služby občanům v plném rozsahu, ať už jde o ověřování nebo výpisy z Czech POINTu. Mimo to řídí náš útvar v rámci úřadu metodicky spisovou službu. Tuto činnost však již rok pomáhá zajišťovat externí metodik. Jde o velkou pomoc, kterou bych uvítala i do budoucna. Přestože tuto problematiku běžný občan nevidí, je dána legislativou, kterou musí úřad vždy dodržovat.

Ostatní činnosti našeho odboru nemohou a nesmí stagnovat, neboť se jedná o služby občanům, případně o metodickou pomoc ostatním kolegům z úřadu při odborné správě dokumentů. Mám-li to shrnout, tak objednávání na očkování není snadné skloubit s ostatní prací. Na druhou stranu pomoc seniorům při registraci přináší své ovoce. Jedeme na maximum a občané si toho váží.

Přesuňme se nyní k očkovacímu centru, kde jste na počátku pomáhala s organizací dobrovolníků. Jak vše probíhalo a jak centrum funguje nyní?

Očkovací centrum provozuje SYNLAB czech s.r.o. v budově nemocnice v prvním patře. Na počátku jeho zřízení jsem zde pomáhala s organizací referentů z úřadu, jež zde působili vedle lékaře a sestry jako administrativní pracovníci. Jejich řady se později rozšířily o zaměstnance příspěvkových organizací města. Později se této činnosti ujala kolegyně z jiného odboru, za což jsem zpětně ráda, neboť mohu více času opět věnovat seniorům při pomoci s registrací.

A co čeká na ty, kteří se rozhodnou podstoupit očkování v Kralupech? V příslušný den a čas se dotyčný občan dostaví do prvního patra nemocnice, kde je mu změřena teplota, a poté vyplní příslušné formuláře. Následuje pozvání do ordinace, předložení příslušných dokladů a konzultace s lékařem. Poté dojde k aplikaci vakcíny, a je-li vše v pořádku, po třiceti minutách je dotyčné osobě vydána zpráva o provedení očkování, s níž kralupskou nemocnici opouští.

Je zřejmé, že oproti registraci je proces samotného očkování „v podstatě již hračkou“. Než se rozloučíme, prozraďte nám, jak dlouho mohou občané s pomocí kralupského infocentra při objednávání k očkování proti koronaviru počítat.

Jelikož hlavním úkolem infocentra MěÚ je pomáhat obyvatelům Kralup i všem ostatním, jež k nám zavítají, naše asistence při objednávání určitě hned tak neskončí. Naopak, počítáme s tím, že pomáhat budeme lidem, a to nejen těm starším, ale všem, kteří o pomoc požádají, tak dlouho, jak jen bude třeba. Koneckonců hlavním úkolem úředníka přeci není obtěžování občanů paragrafy, ale naopak snaha nabídnout jim pomocnou ruku v současné nelehké situaci.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ