Plán údržby komunikací 2021

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ukládá provést údržbu komunikací po zimním období na silnicích III. třídy a na místních komunikacích nejpozději do 31. 5. Na základě tohoto zákona byl zpracován harmonogram údržby komunikací, která bude prováděna v níže uvedených termínech.

6. 4. 2021
ul. Kuzmínova, Karsova, Vltavská, Lidická, Erbenova, V Luhu

7. 4. 2021
Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, Josefa Hory, Chelčického, Vrchlického

13. 4. 2021
U Studánky, Pod Skalkou, V Rokli, V Hliništi, Lidové nám., sídliště Hůrka

14. 4. 2021
V Zátiší – sídliště16. 4. 2021V Zátiší – parkoviště I, J. Palacha, Dvořákovo nám., Rubešova

20. 4. 2021
Masarykova, sídl. U Cukrovaru – II.část – od Fortuny po penzion

21. 4. 2021
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, ul. Ježkova, Čechova – po Tomkovu, V Zátiší – parkoviště II, V Zátiší

23. 4. 2021
ul. Hakenova, Družstevní, nám. Mládežníků, Cesta brigádníků, J. Wolkera, K. Čapka

27. 4. 2021
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova

28. 4. 2021
Nerudova, Štefánikova, sídl. U Cukrovaru IV. část -parkoviště od č. p. 1067–1070

30. 4. 2021
ul. B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, nám. J. Seiferta, Krakovská

4. 5. 2021
ul. Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Máchova 1/2, Alšova 1/2, Šmeralova, škola Třebízského, Předmostí

5. 5. 2021
ul. Ladova, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny, Klicperova, sídliště Minice

7. 5. 2021
ul. Majerové, sídl. U Cukrovaru III. část – parkoviště č. p.1088–1071, sídl. U Cukrovaru + parkoviště, ul. Lutovítova

11. 5. 2021
Sladkovského, sídl. U Cukrovaru – I. část (Tyršova a podél č. p. 1063–1066), parkoviště Chelčického, parkoviště za jízkem

12. 5. 2021
ul. Máchova 1/2, Makarenkova, Kyjevská, Varšavská, Tylova, Tř. Legií, Alšova 1/2

14. 5. 2021
ul. Třebízského, Drážní domy, Revoluční, Štefánikova – parkoviště

18. 5. 2021
ul. Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, Palackého, Palackého nám., Husova, Jungmannova, V Zátiší – parkoviště III

19. 5. 2021
ul. Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, V Zahradách, U Sociálního domu, Na Poláčku

21. 5. 2021
parkoviště Hůrka II, Čechova – od Tomkovy, Zeměchy

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné dopravní značení a přispěli tak k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektování dopravního značení bude řešeno ve spolupráci s městskou policií odtažením vozidla. Plán může být operativně měněn, obyvatelé Kralup budou případně včas informováni dopravním značením. Ostatní ulice byly udržovány průběžně a budou i nadále udržovány dle rozpisu.

Autor:KZ