Lidem v nouzi pomáhá také radnice

Pomoc jedincům v nouzi neposkytuje v Kralupech nad Vltavou pouze charita, ale také samotné Město. Vjeho vlastnictví je nyní 233 bytů, které pronajímá za zvýhodněnou cenu ze zdravotních či sociálních důvodů. Zájemce musí při podání žádosti splňovat hned několik podmínek – nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení, v uplynulých třech letech si od Města žádný byt nepronajímal a musí se prokázat vypořádanými závazky vůči městu i městskému úřadu a nakonec nepřetržitým trvalým bydlištěm v Kralupech nad Vltavou po dobu posledních pěti let. Nájemce schvaluje Rada města Kralupy nad Vltavou na základě návrhu Zdravotní, sociální a bytové komise. Nejčastěji bývá bydlení poskytováno samoživitelům a samoživitelkám, ovdovělým osobám či zkrátka těm, kteří svými příjmy nedosáhnou na vlastní bydlení.

Je ale brzy na to docházet k jakýmkoli závěrům. Všechny městské byty mají totiž v současnosti své nájemce a na čekací listině pro sociální byty se nachází dalších 36 žadatelů. Je tedy prakticky nereálné v nejbližší době na pronájem městského bytu dosáhnout. „Počet sociálních bytů za posledních deset let výrazně poklesl v důsledku privatizace bytového fondu, kdy se velký podíl bytů prodal stávajícím nájemcům,” vysvětluje Martina Kučerová z oddělení správy majetku městského úřadu. Avšak místostarosta města Vojtěch Pohl dodává: „Zastupitelstvo připravilo žádost o změnu územního plánu, v němž navrhuje změnu na využití plochy pro další městské bydlení (cca 5 bytových jednotek), která se nachází v blízkosti technických služeb města, v prostoru mezi ulicemi Libušina a Trojanova. Uvažuje se ještě o zřízení jednoho startovacího bytu.“ Díky tomu by v budoucnu mohlo několik nových bytů nedaleko nádraží vzniknout.

Česká legislativa stanovuje další formy sociální pomoci, jež by měly obce s rozšířenou působností (mezi něž patří také Kralupy nad Vltavou) poskytovat. Odbor sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu Kralupy nad Vltavou zajišťuje veřejné opatrovnictví u nesvéprávných osob, které nikoho nemají, sociální práci s klienty v podobě pomoci v jednání s úřady (vyřízení občanského průkazu nebo dávek), pomáhá klientům s vedením jejich domácího účetnictví či kontaktem s odbornými pracovišti, např. pedagogicko-psychologickou poradnou. Poskytuje také sociálně-právní poradenství. „Máme i svůj šatník na úřadě, takže můžeme našim klientům poskytnout boty nebo nějaké oblečení, když jim schází. Máme také nějaké balené trvanlivé potraviny pro případ, že přijdeme do rodiny, jež se ocitla ve svízelné finanční situaci. Klienty dále přesměrujeme na charitu, která jim může poskytnout oblečení, potraviny a další služby,” říká vedoucí odboru Eva Ivanová. Na bedrech odboru sociálních věcí leží dále sociálně-právní ochrana dětí. Ta v sobě zahrnuje preventivní a poradenskou činnost v rámci výchovy nezletilých osob. V praxi to znamená například spolupráci s rodinami, v nichž by mohl být vývoj dítěte ohrožen. Dále poskytují poradenství pěstounům a osvojitelům, vykonávají činnost kolizního opatrovnictví, tj. zastupují děti v právních záležitostech u soudních jednání, např. u zvýšení výživného nebo u svěření dětí do péče rodičů po rozvodu.

Veronika Elznicová, redaktorka

Autor:KZ