Investiční akce za rok 2020

Městu se při investičních akcích daří vysoutěžit realizační ceny níže než jsou ceny navržené projektanty i udržet požadavky na vícepráce v minimální výši (4 %).

AKCE DOTAČNÍ

CHODNÍK V ULICI NA VELVARSKÉ SILNICI, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 2 725 378‚24 Kč.
 Změny oproti projektu: žádné nebyly.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu ponížena o méně práce ve výši 31 889‚55 Kč dle Dodatku č. 1.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 30. 9. 2020.

BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK V ULICI PŘEMYSLOVA A 28. ŘÍJNA, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 3 301 298‚06 Kč.
 Změny oproti projektu: žádné nebyly.
 Dodržení rozpočtu: cena byla dle rozpočtu beze změny.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 6. 10. 2020.

AKCE Z ROZPOČTU MĚSTA

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI ČECHOVA A VRCHLICKÉHO, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle projektové dokumentace: 30 000 000 Kč.
 Vysoutěžená cena dle smlouvy o dílo: 20 972 929‚65 Kč.
 Změny oproti projektu: sanace podloží, rozšíření pokládky asfaltového povrchu.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu navýšena o více práce ve výši 900 735‚12 Kč dle Dodatku č. 1 (částka představuje navýšení sanace podloží, která se oproti původním plánům musela provést do větší hloubky z důvodu pohyblivých jílů), vícepráce ve výši 218 689‚15 Kč dle Dodatku č. 2 (částka představuje nový asfaltový povrch v části navazující ulice Přemyslova).
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 16. 11. 2020.

MOST PŘES KNOVÍZSKÝ POTOK V ULICI PŘEMYSLOVA, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 11 489 876‚41 Kč.
 Změny oproti projektu: dorovnání na stávající komunikaci, změny v přeložce ČEZ distribuce.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu navýšena o vícepráce ve výši 224 335‚52 Kč dle Dodatku č. 2.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 30. 9. 2020.

PARKOVACÍ STÁNÍ NA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ PODÉL ZŠ KOMENSKÉHO, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 1 610 918‚10 Kč.
 Změny oproti projektu: vyvolaná přeložka plynu.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu navýšena o vícepráce ve výši 23 348‚79 Kč dle Dodatku č.1.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 1. 6. 2020.

PARKOVACÍ STÁNÍ V ULICI J. HOLUBA, KRALUPY NAD VLTAVOU:
 Cena dle smlouvy o dílo: 2 976 102‚17 Kč.
 Změny oproti projektu: žádné nebyly.
 Dodržení rozpočtu: cena byla oproti rozpočtu ponížena o méně práce ve výši 58 457‚50 Kč, dle Dodatku č. 1. nebyly realizovány sloupky podél vstupů k bytovému domu.
 Termín vydání kolaudačního souhlasu: 29. 9. 2020.

Autor:KZ