Stanislava Valterová, koordinátorka prevence kriminality MěÚ: Přistavení protidrogového vlaku je v podstatě začátek naší spolupráce s Nadačním fondem Nové Česko

Společně s dalšími preventisty, pedagogy a sociálními pracovníky dostala Stanislava Valterová možnost účastnit se školení REVOLUTION TRAIN (dále jen RT), po jehož absolvování má možnost s kolegy provázet vlakem v Kralupech nad Vltavou všechny návštěvníky. „Aktivity RT sleduji již delší dobu a s autorem projektu panem Pavlem Tůmou a jeho týmem je výborná komunikace a spolupráce. Možnost pro-školení místních preventistů, pedagogů a sociálních pracovníků v rámci projektu RT vnímám jako skvělý nápad a další krok k integraci programu RT do dlouhodobých aktivit v rámci primární prevence v Kraluech nad Vltavou,“ říká S. Valterová.

Jedná se o první takovouto akci, nebo pokračuje v návaznosti na nějaký předchozí program?

Pokud vím, bude v Kralupech nad Vltavou protidrogový vlak přistaven poprvé, ale minimálně pro kralupské školy tento projekt není novinkou. Základnu má protidrogový vlak v Praze na nádraží Praha – Dejvice. Žáci kralupských škol již vlak v Praze navštěvovali. Výhodou přistavení vlaku přímo v našem městě je to, že veškeré náklady hradí Město Kralupy nad Vltavou a exkurze jsou tak pro školy i veřejnost zcela zdarma. Přistavení vlaku je v podstatě začátek naší spolupráce s Nadačním fondem Nové Česko, který je realizátorem projektu REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak.

Co vše bude součástí programu, co konkrétního by mohlo širokou veřejnost i samotné školy na akci přilákat?

Nejprve bych chtěla zdůraznit, že cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 12–17 let a rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10–17 let. Určitě nemá smysl a není dobré brát na exkurzi do vlaku mladší nebo dokonce malé děti. Mladší by se v ponurém prostředí mohly bát a malé děti budou rušit ostatní návštěvníky. Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří šest vagónů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci vlaku tímto příběhem procházejí a aktivně se stávají jeho účastníky. Postupně tak projdou například drogovým doupětem, vězením, místem automobilové nehody nebo léčebnou pro drogově závislé. Prohlídky jsou vždy v doprovodu vyškoleného lektora, který návštěvníky provází celým vlakem, komentuje jednotlivé části příběhu a odpovídá na dotazy návštěvníků. Více prozrazovat nebudu, nejlepší je vlak navštívit a zažít to na vlastní kůži. 🙂

Co ale prozradit mohu, je to, že na program ve vlaku navazuje pro všechny třídy základních škol, jež vlak navštíví, návazný program „To je zákon kámo!“. Realizuje jej tým proškolených preventistů z Policie České republiky (Kralupy n. Vlt. konkrétně navštíví por. Mgr. Markéta Johnová), kteří několik týdnů po účasti na akci navštíví všechny kralupské školy, a žáci tak budou moci sledovat příběh, s nímž se seznámili ve vlaku, z nové perspektivy policejních týmů. Dozvědí se více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků. Cílem návazného programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a zároveň zvýšit právní povědomí o trestně právní odpovědnosti.

Jaká je současná situace s mladistvými, kteří jsou drogově závislí?

Město Kralupy nad Vltavou již delší dobu spolupracuje s Centrem terénních programů Středočeského kraje – organizace SEMIRAMIS, z.ú. Centrum v Kralupech poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci mají svá kontaktní místa s uživateli drog, zajišťují výměnu injekčních stříkaček, testování na nemoci související s užíváním drog (žloutenka, AIDS a nově i na COVID-19) a poskytují klientům základní zdravotní, sociální a trestněprávní poradenství. Z tohoto programu máme 2x ročně zprávy a statistiky, ale statistiky zaznamenávají pouze počet osob, které využily služeb terénního programu, nikoli celkové počty drogově závislých ve městě.

Jak moc závažná je problematika drogově závislých? Co nejčastěji vede mladistvé k užívání drog?

Problematika drog a drogově závislých lidí je v naší společnosti závažným problémem. Jak legální, tak bohužel i nelegální drogy jsou součástí každodenního života spousty lidí kolem nás. Co nejčastěji vede mladistvé k užívání drog? Nejsem adiktolog, takže mohu říct jen svůj názor, který nemusí být správný. Děti zkouší drogy ze zvědavosti, mají chuť zkusit, jaké to je. Starší pak hledají v drogách řešení či únik od problémů. Experimentují a myslí si, že když to párkrát jen tak zkusí, žádné riziko nehrozí, ale přitom si neuvědomují, že už se vydaly špatnou cestou, ze které nemusí vést cesta zpět.

Jak mohou školy pomoci těm, kteří se stali drogově závislými, dokážou to pedagogové odhalit včas? Jsou rovněž pedagogové školeni v této problematice?

Školy samy aktivně vyhledávají školení, besedy a semináře týkající se drogové závislosti, jak pro žáky, tak pro pedagogy. Přednášky na toto téma nabízí školám i Městská policie v Kralupech nad Vltavou a Město se snaží v rámci Programu prevence kriminality také zajistit akce týkající se této problematiky. Ale ani sebelepší proškolení není zárukou včasného odhalení a nemůžeme očekávat, že právě pedagogové budou ti, kteří takovýto problém u žáka odhalí. Mohou vypozorovat změnu chování, zhoršení prospěchu aj., ale hlavní roli zde hraje rodina. Rodiče jsou ti, kteří by si jako první měli všimnout změny chování, měli by s dětmi o této problematice včas začít hovořit a zajímat se o to, co jejich dítě dělá ve svém volném čase, s kým se schází a za co utrácí své kapesné…

V jakých dalších městech vlak zastaví a kdy?

Podzimní tour vlaku je nabitá. Před příjezdem do Kralup bude vlak v Milovicích, Brandýse nad Labem a Neratovicích. Z Kralup pak pokračuje do Podbořan a dále na západ do Plzně, Aše a Chebu. V říjnu zamíří do Severních Čech, kde navštíví mimo jiné Chomutov, Most, Teplice – Duchcov, Ústí nad Labem a Litoměřice. Odtud pokračuje do Německa a zpět do Čech na Moravu, Slezsko a Slovensko. O vlak je opravdu velký zájem jak u nás, tak v zahraničí, a tak jsme moc rádi, že se nám podařilo pro letošní rok nasmlouvat termín pro Kralupy nad Vltavou.

STANISLAVA VALTEROVÁ – Zastává v programu REVOLUTION TRAIN roli zprostředkovatele a kontaktní osoby. Ve spolupráci s realizačním týmem RT zajišťuje kontakty na vzdělávací zařízení v Kralupech nad Vltavou a rozvržení jejich návštěv ve vlaku, podílí se na propagaci a dalších úkolech vyplývajících ze smlouvy sepsané mezi Městem Kralupy nad Vltavou a realizátorem projektu RT – Nadačním fondem Nové Česko.

Karmela Spejchalová, šéfredaktorka

Autor:KZ