REVOLUTION TRAIN v Kralupechrevoluční primární protidrogová prevence

VLAK ZASTAVÍ VE VLAKOVÉ STANICI KRALUPY NAD VLTAVOU DNE 16. – 17. 9. 2020

Cílem vlakového programu REVOLU-TION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, jimiž drogová závislost vzniká, až do důledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

Dopolední program je rezervován pro základní a střední školy z ORP Kralupy nad Vltavou. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost (od 10 let) od 15:30 do 18:00 hod. Program začíná každých 20 minut (skupinky po 15 lidech). Poslední skupina začíná v 18:00 hod.

Exkurze trvá 90 minut. Rezervace na rajnochova@revolutiontrain.cznebo na tel. 608 405 080 (viz plakát na str. 11).Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout, a nakonec může být pozdě.

Autor:KZ