Technické služby používají elektromobily

V červenci tohoto roku byla do TSM Kralup nad Vltavou dodána tři nová komunální vozidla. Jsou zajímavá a výjimečná tím, že jsou poháněna pouze elektromotory a z tohoto důvodu jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí a především k ovzduší u nás ve městě.

Nákupu však předcházela poměrně dlouhá příprava, na jejímž počátku jsme zjišťovali možnost využití dotace pro nákup vozidel ze Státního fondu životního prostředí ČR. Pak bylo nutno nadefinovat parametry vozidel s ohledem na požadavky dotace a na závěr přišel na řadu odbor realizace investic a správy majetku MěÚ, jehož úředníci mají s problematikou čerpání dotací dlouhodobé zkušenosti, aby se vše uvedlo do pohybu. Výsledkem je úspora nákladů 1,8 mil. korun z rozpočtu TSM při nákupu tří elektromobilů. Vozidla slouží především jako náhrada stávajících multicar, která jsou již na hranici své životnosti a je nutné je vzhledem k časté poruchovosti obměnit. Vozidla budou využívána na městských hřbitovech, při opravách místních komunikací a také při svozu malých odpadkových košů po městě. Zatím jsme velice spokojeni a již máme zpracovánu novou žádost na nákup dalších kusů.

Během letních měsíců jsme se vzhledem k nižšímu provozu ve městě pustili do oprav chodníků a cest. V obci Zeměchy byly opraveny cesty u rybníka a v ulici Pod Lipami, ve městě jsme upravili chodníky od Seifertova parku směrem k obchodnímu domu Penny, aby byly méně bariérové pro maminky s kočárky a starší občany. Dále jsme upravili chodníky pro pěší v ulici Dr. E. Beneše kolem trafiky a občerstvení, aby se občané nemuseli proplétat střídavě po silnici, po chodnících a mezi auty. V současné době dokončujeme opravu chodníku v ulici Hakenova, kde dostanou chodníky nový kabát ze zámkové dlažby a budou upraveny tak, aby byl přístup do bytových domů bez zbytečných bariér.

Luboš Němec, ředitel TSM

Autor:KZ