Jiřina Hereinová, ředitelka ZŠ Komenského: Naši školu čekají stavební úpravy

Máme za sebou téměř polovinu školního roku, který přinesl hodně práce – přípravy na olympiády, exkurze, projekty, soutěže. Ale také novinky, které se týkají budoucích úprav školy, v plánu je přístavba nových tříd, rekonstrukce školní kuchyně a spousta dalšího.

Jak byste zhodnotila uplynulé měsíce?

Pro některé žáky to byly měsíce naplněné prací a snahou o co nejlepší známky. Jak moc bude jejich snaha odměněna úspěchem, ukáží lednové výsledky práce a školní a okresní kola olympiád. Ale bohužel máme za sebou také spoustu nepříjemných jednání, která bývají výsledkem nevhodného chování některých našich žáků a také jejich nedostatečným prospěchem, většinou zapříčiněným neochotou a nechutí pracovat. Máme za sebou také úspěšný sobotní den otevřených dveří, na jehož zdárném průběhu se podíleli zaměstnanci školy a někteří žáci, a spoustu akcí v rámci adventu. Všem za to patří obrovský dík.

Škola získala grant na přístavbu odborných učeben. Mohla byste nám prozradit podrobnosti?

Ano, škola získala dotaci v částce 36 milionů korun na přístavbu a vybavení odborných učeben fyziky, chemie a laboratoří. Přístavba vyroste nad jídelnou a celková částka za realizaci bude ještě podstatně vyšší. Další miliony do přístavby nainvestuje náš zřizovatel – tedy Město Kralupy. Současně s přístavbou učeben je ve hře také celková rekonstrukce kuchyně a jídelny. Protože se jedná o další mnohamilionovou částku, musí schválení projít zastupitelstvem města. Pokud částka bude schválena, mohou se naši žáci těšit nejen na nové učebny, rozšířenou výuku fyziky, chemie, matematiky a přírodopisu, ale také na zcela novou kuchyni a jídelnu. Celá realizace stavby by měla trvat zhruba rok. Zahájení stavby je plánováno na jaro roku 2019.

Jak se promění stávající odborné učebny? Počítá se s úpravou i tam?

Stávající odborné učebny, tedy hlavně fyzika a chemie, se stanou běžnými třídami. Bohužel budou muset na svou rekonstrukci ještě počkat, protože se nejedná jen o vybavení nábytkem, ale také o rekonstrukci podlah a na to již opravdu peníze nezbývají.

Začnou tedy žáci příští školní rok již v novém? Bude navýšena kapacita školy?

Kapacita školy se rozhodně nenavýší. Tento grant je prioritně určen na podporu polytechnického vzdělávání a není určen na navyšování kapacity školy. Příští školní rok bude stavba probíhat a čekají nás různá omezení se stavbou spojená.

Barbora Černá

Autor:KZ