Práce na demolici pivovarské spilky jdou do finále

Začátkem měsíce dubna byla zahájena plánovaná akce „Demolice objektu pivovarské spilky a její přístavby v areálu bývalého pivovaru v Kralupech nad Vltavou“. Předmětem veřejné zakázky je kompletní demolice objektu s ležáckými sklepy č. p. 4 a její přístavby skladu s prodejnou, včetně venkovního skladu se zděným oplocením. „Demolice spilky by měla být hotová v polovině června. Nyní je ještě třeba dokončit bourání bytového domu, roztřídit odpad a odstranit ze sklepů veškerou suť. Posléze bude následovat zasypávání sklepů a jejich zhutnění,“ uvedla Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku.

V souvislosti s realizací projektu je však třeba upozornit na některé dílčí změny, jež se týkají navazujících realizačních postupů. „Původní plán počítal s okamžitou výstavbou komunikace, ale nakonec se naskytla příležitost zrealizovat přeložku trafostanice, kterou město vyjednalo se společností ČEZ a. s. Zmíněná přeložka povede právě novou Pivovarskou ulicí, tudíž se silnice začne stavět až na jaře příštího roku. V měsíci květnu (2018), kdy už by měla být nová ulice hotová, začneme s výstavbou nové podoby náměstí,“ uzavřela Marcela Horčičková.

Aleš Levý, tiskový mluvčí MěÚ

Autor:Aleš