Miroslava Beritová, vedoucí organizační složky Sociální služby města Kralupy nad Vltavou: Pomáháme klientům zůstat doma

V Kralupech nad Vltavou, v těsné blízkosti sídliště Cukrovar, stojí dvě architektonicky zajímavé budovy – Domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS). V celkem 119 bytech zde využívají sociální služby desítky klientů.

Jaké konkrétní služby a komu poskytujete?

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme jim služby, jejichž cílem je zvýšení kvality života. Kompletní nabídku našich služeb včetně cen najdete na www.mestokralupy.cz/mesto/socialni-sluzby, nebo je možno osobní jednání po dohodě na tel. 315 704 264. Jaké služby to konkrétně jsou, je individuální, protože každý klient potřebuje něco jiného – mezi základní a nejčastěji využívané patří pravidelné nákupy, úklid, doprava k lékaři, pomoc s osobní hygienou.

Kdo a kdy se do DPS může nastěhovat?

Nabízíme byty zvláštního určení – tj. pro klienty, kteří již vědí, že naše služby budou potřebovat a budou je využívat. V první řadě jsou to klienti terénní pečovatelské služby, ke kterým dojíždí naše pečovatelky. Dále senioři, kteří žijí sami a nemají nikoho, kdo by jim pomohl s úkony, které již sami nezvládají.

Poptávka tedy převyšuje nabídku?

Určitě, nyní již můžeme poskytnout bydlení i občanům ze spádových obcí města Kralupy nad Vltavou. Hlavní podmínkou je aktuální zdravotní stav, zda člověk potřebuje pomoc. Jsou to většinou všichni klienti, kterým byla doposud poskytována terénní
péče pod heslem „Pomáháme klientům zůstat doma.“

Co se pod tím skrývá?

Pokud nastane doba, kdy běžné činnosti, které každý zvládal, se stanou nezvládnutelné, v tuto chvíli si uvědomíme, že potřebujeme pomoc. Pokud je rodina, která může pomoc, mimo dosah, musel by člověk opustit svůj domov. Nabízíme však řešení. Můžeme pomáhat u Vás doma v prostředí, na které jste zvyklí.

O jaký druh pomoci tedy jde?

Naše terénní pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům a osobám se sníženou soběstačností a umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech. Pečovatelská služba pomáhá s donáškou stravy, nabízí pomoc při úklidu domácnosti, pomoc s osobní hygienou, odvezeme Vás k lékaři, obstaráme různé pochůzky. Služba klade důraz na individuální přístup a zachování lidské důstojnosti. Hlavním cílem pečovatelské služby je uživatel, který je spokojený s poskytovanou službou a je mu umožněno zachovávat si dosavadní způsob svého života.

Mezi obyvateli Domů s pečovatelskou službou se šíří informace o tom, že se domy budou privatizovat či přejdou do soukromých rukou. Je to pravda?

Není to pravda, určitě se privatizovat nebudou, neplánujeme ani prodej soukromé osobě a tím navýšení nájmu. Pro klienty se nic nemění. Pravděpodobně tato informace vznikla po květnové kontrole bytů, kterou prováděl Městský bytový podnik. Tato kontrola se prováděla z důvodu zjištění technického stavu bytu. Stejné kontroly provádí bytový podnik u všech městských bytů.

Radka Holeštová

Autor:KZ