Ozvěny z kralupského pivovaru

Kralupy n. Vlt. – V posledním dubnovém víkendu proběhla ve sladovně bývalého pivovaru na Palackého náměstí jednodenní kulturní akce. V sobotní odpoledne se opět otevřely brány pivovaru a návštěvníci mohli prozkoumat prostory bývalé sladovny i sklepy pod ní.

Program byl zahájen divadelním vystoupením pro nejmenší inscenovaný spolkem DS Scéna Kralupy. Děti se pak ještě vyřádily v pivní laboratoři. Kromě zajímavých pivovarských interiérů se zbytky technologie mohli příchozí také zhlédnout výstavy fotografií s kralupskými motivy pod kurátorstvím fotografa Martina Wágnera a snímky z opuštěných míst, které zachytili Michal a Martin z Urbexteamu Kralupy. Svými pracemi přispěli také žáci Dvořákova gymnázia. Večerní program patřil hudební produkci. Tradičně zahrála kapela Vlasatý Žárovky a Baťa a jeho něžný beat, jež nahradil osobitého harmonikáře Jima Čerta, který se, bohužel, v den akce omluvil. Netradiční podívaná byla na zdolání vrcholu komína profesionálními komínáři v čele s Martinem Vonkou, administrátorem webu fabriky.cz.

Akce se konala pod patronací platformy Industriální stopy, která v Čechách vykonává osvětu na poli průmyslové dědictví, zejména v oblasti industriální architektury. Rok 2015 byl vyhlášen Evropským rokem industriálního a technického dědictví. A právě průmyslové dědictví je stěžejní téma, proč jsme se v pivovaru opět sešli. Hlavním záměrem celého počinu bylo poukázat na půvab objektu, jeho neoddiskutovatelnou hodnotu a jisté genius loci. Proč nás lákají ruiny, zavřené fabriky a tajemno, krásně shrnul ve své přednášce Tomáš Skřivan, který dále mluvil o nízkonákladových konverzích. O tom, že průmyslové stavby jsou architektonicky hodnotné a velmi dobře konvertovatelné hovořil Jan Pustějovský. Pivovary zejména mají velmi vhodnou dispozici pro přestavbu například na bydlení. O komínech pojednal Martin Vonka ve svém odlehčeném až ‚cimrmanovském‘ příspěvku.

V poslední době se konvertované průmyslové stavby začínají stávat fenoménem. A je to dobře. Stavby jsou příjemné, hezky vypadají a mají atmosféru. A právě Kralupy měly velký potenciál tento trend zúročit. Výstava Z historie kralupských továren ukazuje rozložení továrenských podniků na území města. Je patrné, že továrenské komíny prostoru jasně dominovaly. Do dnešní podoby se zachovala jen hrstka bývalých továren. Neuvážené demolice podniků způsobily zbytečné ztráty architektonického a technického dědictví. Jelikož jsou fabriky v Kralupech nositelky historie, je třeba jim dát šanci a zamyslet se nad jejich využitím. Zachování takovýchto budov je také projevem úcty našim předkům, kteří město zbudovali.

Kralupy díky náletu a zbytečným demolicím trpí trochu ztrátou identity. Je to město vyrostlé na železnici, na průmyslu. Tato historie je dnes zcela opominuta. Industriální architektura mohla dominovat centru města. A to by byl skutečně ojedinělý urbanistický úkaz – rozšířit centrum města do prostor bývalých průmyslových areálů. Do dnešní doby se bohužel nezachoval ani objekt rozsáhlého lihovaru naproti nádraží, ani továrna Aero s bývalými jatky. Budova pivovaru se sladovnou však naštěstí do plánu revitalizace náměstí už zahrnuta je.

Děkujeme všem, kteří s akcí pomáhali a městu Kralupy n/Vlt. za finanční podporu. Doufáme, že příští ročník se již neuskuteční z důvodů zahájení rekonstrukce pivovaru.

autor: Tereza Kaňková

Invalid Displayed Gallery

foto: Jan Bartoš

Autor:admin