Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 25. ledna 2020
  • Svátek má Miloš

KRALUPY n. Vlt. – Také Vás láká podzimní tichá a nádherně zbarvená příroda k procházkám? Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou se rozhodlo využít letošního krásného babího léta a spojit příjemné s užitečným. V sobotu 11. října odpoledne uspořádalo zábavně naučnou procházku pro Skautské středisko Střelka, a to za podpory AVE Kralupy s.r.o.

Trasa procházky vedla po nábřeží Jana Rysa a dále po cyklotrase směrem do Chvatěrub. Po cestě plnily skautky a světlušky různé úkoly. Na zastávce u vzrostlého topolu si všichni připomněli, co nám poskytují stromy. Dívky hned hlásily, že stromy nám dávají dřevo, kyslík k dýchání, úkryt pro živočichy a ptáky, v létě příjemné osvěžení a mnoho dalších výhod. Dispečerky ekocentra ještě navíc přidaly informaci o tom, jaký význam, mají stromy pro čistotu našeho ovzduší. Za rok může vzrostlý strom o průměru koruny nejméně pěti metrů vstřebat až 25 kg prachu s různými škodlivinami.

Zajímavé bylo také poznávání českých řek podle fotografie a slovní nápovědy nebo test o třídění odpadu či další zábavně-naučné aktivity.

Ve druhé části procházky se dispečerky ekocentra bavily s dětmi o tom, co do přírody nepatří, ale co sem neukáznění lidé odhazují – o odpadech. Děti si potom navlékly gumové rukavice a snažily se zbavit břeh řeky odpadků, které sbíraly do pytlů. Protože bezpečnost je vždy na prvním místě, byly děti předem varovány, aby nesbíraly například střepy, plechovky či jiný podezřelý odpad, o který by se mohly zranit, ale aby raději přivolaly na pomoc dospělou osobu.

Bylo hezké sledovat, jak děti s nadšením zbavují kousek přírody nepořádku, který hyzdil toto místo. Kromě papírových či plastových obalů tu našly staré hadry, pneumatiku, část počítače a jiné dosloužilé věci, které sem kdosi zavlekl.

Za svou snahu o trochu hezčí a čistší okolí našeho města si děti vysloužily drobné odměny od sponzora akce, společnosti AVE Kralupy s.r.o., která poskytla i finanční prostředky na další potřebný materiál k uspořádání akce včetně občerstvení dětí, neboť při práci “vyhládne”. Děti si velmi pochutnávaly na špekáčcích opečených nad ohněm a čerstvém chlebu. U ohně bylo příjemně a vůně opékaných špekáčků se linula široko daleko.

V posledním zábavném testu, který prověřoval znalosti o naší fauně a floře, ale i o správném třídění odpadu, měly děti vyluštit tajenku, která ukrývala název místní chráněné rostliny. Jedná se o Hlaváček jarní, jehož výskyt dal podnět ke vzniku přírodní památky Hlaváčková stráň, která se nalézá ještě dál proti proudu řeky, než kam došli účastníci vycházky, nad Dolánkami.

 Podzimní procházky s ekocentrem se zúčastnila také Ing. Martina Pechová, referentka vnitřních služeb společnosti AVE Kralupy s.r.o., která po celou dobu pomáhala dispečerkám ekocentra s organizačním zajištěním akce. Při závěrečném testu pomáhala malé světlušce se zvládnutím náročných otázek.

 Na závěr setkání zazněly skautské pokřiky obou zúčastněných oddílů a všichni se spokojeně začali rozcházet do svých domovů. Organizátorky akce doufají, že se účastníci této podzimní eko-procházky dobře pobavili na čerstvém vzduchu a že je těší také dobrý pocit z toho, že vykonali kus užitečné práce pro přírodu.

 Dispečerky ekocentra by rády obdobné úklidové akce pořádaly častěji. Pokud byste se chtěli podobné akce také zúčastnit, pošlete nám, prosím, svůj kontakt na adresu: ekoporadna@eckralupy.cz nebo zatelefonujte zdarma na náš Zelený telefon 800 100 584.

 Autorka článku: Jana Krátká, dispečerka Ekologického centra Kralupy,

Most VÚHU a.s., Most

 Foto: Ekocentrum Kralupy

program kina program divadla kalendar akci jizdni rad

facebook

kvodkaz

TV KRALUPY