Vše nejlepší, infocentrum

Vše nejlepší, infocentrum 😉

Infocentrum městského úřadu letos oslaví 15. narozeniny. O činnosti a rozvoji tohoto pracoviště jsme proto krátce pohovořili s jeho vedoucí…

Medailonek

Bc. Eva Bartošová, DiS, MPA
• více než 20letá praxe ve veřejné správě;
• specialista na oblast spisové služby;
• referent odboru informatiky (2005-2008);
• vedoucí oddělení infocentrum (2008-2017);
• vedoucí odboru infocentrum (2017-dosud).

Paní Bartošová, v čele infocentra stojíte od samotného začátku a díky tomu jste zažila celou jeho éru. Které období jeho fungování považujete za to nej?
To není úplně jednoduchá otázka, neboť záleží, z jakého úhlu pohledu se to vezme. Když jsme infocentrum v roce 2008 otevírali, byli jsme samozřejmě o řadu let mladší a do práce jsme nastupovali s řadou nápadů. S rozvojem veřejné správy a především eGovernmentu však začala být práce náročnější. Je nutné sledovat neustále se měnící zákony, jichž navíc přibývá. Na druhou stranu ale můžeme občanům nabídnout více služeb, což hodnotím pozitivně.

Jaké služby tedy poskytovalo infocentrum zpočátku a v čem se liší jeho činnost dnes? Jen samotný Czech Point má nyní, tuším, zhruba 60 funkcionalit…
V tomto případě je nejdůležitější si upřesnit, zda hovoříme o infocentru jako o pracovišti, anebo o celém odboru. Pracoviště infocentra, jež sídlí v přízemí úřadu poblíž bufetu, zajišťuje především služby občanům. Pokud to vezmeme v kostce, jde o ověřování listin a podpisů, výstupy ze systému Czech Point, ke kterému se ještě dostanu, dále poskytování informací návštěvníkům města, včetně provozu turistického webu a prodeje upomínkových předmětů.

Podstatné dále je, že okruh těchto činností zůstává stejný, nicméně narůstá jejich objem. Například systém Czech Point v době zahájení provozu v roce 2008 poskytoval jen čtyři funkcionality, a to výpisy z katastru nemovitostí, trestního, obchodního a živnostenského rejstříku. Naproti tomu dnes je jen výpisů jedenáct druhů a celkem má Czech Point několik desítek funkcionalit. Z těch nejvýznamnějších jmenujme autorizovanou konverzi, anebo provoz datových stránek. Právě jich navíc bude přibývat. V první polovině letošního roku se totiž zřídí i podnikajícím fyzickým osobám, takže okruh činností bude dále strmě stoupat.

Dobře, právě jsme si vysvětlili, jak funguje infocentrum jako pracoviště. Můžete ještě čtenářům představit činnost odboru jako takového?
Odbor infocentrum zajišťuje nejen služby pro veřejnost, ale také pro úřad. Jedná se o činnosti podatelny, kterou využívají i občané, výpravny a také spisovny. Ta je opět přístupná nejen zaměstnancům radnice, ale i lidem zvenku. Dále je to také dohled nad odbornou správou dokumentů na úřadě. Pokud se ještě krátce vrátíme k předchozí otázce, nesmíme zapomínat ani na pomoc lidem při registraci na očkování, anebo při žádostech o jednorázové příspěvky.

Infocentrum městského úřadu má však otevřeno pouze ve všední dny. Dokáže ho po dobu víkendů či svátků alespoň částečně zastoupit iCafé pod mostem?
Samozřejmě, a to v oblasti turistického servisu. Jedná se o plně certifikované infocentrum, jež zajišťuje prodej upomínkových předmětů i dalších služeb. Návštěvníci tady dále mohou získat pamětní razítko, a jelikož se jedná zároveň o kavárnu, mohou si dopřát i šálek něčeho lahodného. Naopak ověřování listin a podpisů, stejně jako výstupy z Czech Pointu, iCafé poskytovat občanům nemůže, neboť tyto činnosti vykonávají pouze proškolení úředníci.

Pokud se ještě krátce zaměříme na pracovní dny, máte otevřeno také v neúřední hodiny, v podstatě od rána do večera. Jak tedy zvládáte každodenní návaly příchozích?
Návštěva infocentra je pro mnoho občanů úplně první kontakt s úřadem. Z toho důvodu si řada lidí často myslí, že naše pracoviště dokáže zajistit jakoukoliv službu, že máme přehled o všem, anebo že dokážeme suplovat činnosti ostatních odborů. Pravda to samozřejmě není, ne každý to však dokáže akceptovat. Následně tak vznikají různé komické, jindy pak komunikačně náročné, situace. Co se týče každodenního provozu, není to vždy snadné. Někdy máme plno celý den, do toho školení, nemoci, takže často musím své kolegyně zastupovat.

Na přepážku se tedy dostáváte i vy sama, máte tedy přehled. Jaká reakce občanů vás, případně vaše kolegyně, potěší, anebo naopak zamrzí?
Tak například nás často někdo za něco pochválí. Případně se občas stane, že nám někdo složí poklonu za to, že naši práci, navíc v akváriu, jak lidé infocentru někdy říkají, by dělat nemohl, a že si nás váží. To nás samozřejmě vždy potěší. A zamrzí… Když lidé začnou bezdůvodně křičet, anebo se chovají arogantně jen proto, že některé služby nelze v naší pravomoci zařídit. Bohužel agresivita a naštvanost lidí stoupá a projevuje se to také u nás.

Poslední otázka, která nesmí chybět. Jelikož infocentrum letos oslaví 15. výročí, chystáte pro veřejnost nějakou akci nebo aktivitu?
Vzhledem k tomu, že máme otevřeno opravdu po celý den a kolegyně jsou většinou pracovně vytížené, není lehké něco připravovat. Občané ocení spíše kratší čekání a menší frontu, než eventy. Nicméně i přesto aktivity pro veřejnost v plánu máme. Především jsme vydali kapesní kalendářík k 15. narozeninám infocentra a dále v tomto roce plánujeme tematickou soutěž, jejíž případní výherci se mohou těšit na zajímavé odměny.

Děkuji vám za rozhovor a infocentru přeji do budoucna mnoho spokojených návštěvníků.
Jan Bartoš

Kompletní přehled služeb infocentra 

 

Autor:KZ