Jménem Kralupy se pyšnily ještě další dvě města republiky

Věděli jste, že…
Jménem Kralupy se pyšnily ještě další dvě města republiky?

Kralupy nad Vltavou dostaly svůj přídomek proto, aby se odlišily od dvou dalších měst, která se v minulosti v Čechách nacházela. Dnes už další místa shodného jména neexistují. Kralupy u Žatce zanikly ve středověku, Kralupy u Chomutova podlehly severočeské hnědouhelné těžbě v roce 1976..

Jaká mohla být geneze názvu Kralupy? Jedna skupina lingvistů usuzuje, že původ jména je v „korlupení“ (zbavování stromů kůry).

Zastáncem této teorie je Antonín Profous, který ve své knize „Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny“ uvádí, že: „Místní název „Kralupy“ znamená „ves kralupů“, tj. lidí, kteří loupali koru (kůru). Původní tvar „Korolupy“ se změnil v „Korlupy“ a ten pak přesmykem v „Kralupy“. Podle toho by toto jméno mohlo vzniknout už v 9. století.“

Biologové však s tímto vysvětlením nesouhlasí, jelikož tu nikdy nebyly rozsáhlejší lesní porosty, aby se zde mohlo významně „korlupenit“. Podle archeologických nálezů měla zdejší krajina povahu spíše stepní, na rozdíl od ostatních lesnatých obcí tohoto jména.

Další možné vysvětlení vzniku slova je, i když trochu nelichotivé, že zde mohlo často docházet ke „kur loupení“, krádeži kuru domácího, pokud si jej majitel dobře nehlídal.
Berme to však s rezervou :). Název mohl vzniknout úplně jinak…

Andrea Jůnová

Zdroj:

Profous, A.: Místní jména v Čechách : jejich vznik, původní význam a změny.
Praha: Česká akademie věd a umění, 1949

https://www.ceskybedekr.cz/post/kralupy-nad-vltavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kralupy_nad_Vltavou
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/etymologie-jmen-veltrusy-a-kralupy

Autor:KZ