Nebuďte sami na péči o své bližní…

Koloběh života je neúprosný, měří všem stejně. Jako děti jsme plní energie, postupně se naučíme všemu, abychom byli zcela soběstační, v produktivním věku zvládáme péči o své ratolesti i pomoc svým rodičům. Co však dělat v situaci, kdy je asistence našemu blízkému třeba čím dál více, jsme v kolizi se zaměstnáním, a přesto mu chceme dopřát důstojný život doma do konce jeho dní se zajištěním ošetřování či asistence. V těchto náročných chvílích je dobré vědět, kam se obrátit…

24. 11. 2022 proběhlo v prostorách MěÚ Kralupy jednání sociálních pracovníků, kteří působí v našem ORP. Mezi nimi představily své služby například tyto organizace na pomoc potřebným: Anděl strážný, Hewer, LCC domácí péče, Dementia, Fokus Praha, Hospic Tempus, Člověk v tísni a další…

Anděl strážný je tísňová služba, která poskytuje jistotu a bezpečí v krizových situacích. Pomáhá seniorům, lidem s handicapem nebo se zhoršeným zdravotním stavem, aby mohli žít samostatně a svobodně.
Jde o registrovanou terénní sociální službu, která poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče. Hlídací náramek/přívěšek detekuje pád, dokáže zachytit i podezřelou neaktivitu klienta… Více na www.andelstrazny.eu

Hewer poskytuje službu osobní asistence, která usnadňuje péči o osobu blízkou jeho rodině. Asistentky HEWERu profesionálním a zároveň lidským přístupem pomáhají jak v oblasti složitějších úkonů, jako je například pomoc s koupáním nebo přesuny na WC, tak i s orientací v tom, jakou pomoc nebo finanční podporu mohou při péči o svého blízkého pečující využívat. Služba je dostupná nonstop včetně víkendů a svátků. Více na www.hewer.cz.

LCC domácí péče kombinuje zdravotní a sociální péči, poskytuje ji prostřednictvím pečovatelské služby, osobní asistence a domácí zdravotní péče. Umožňuje tak klientům dle jejich přání vést plnohodnotný život v prostředí, na které jsou zvyklí, tedy doma. Pomáhá jim tak zachovat si důstojnost a nezávislost v běžném životě. Více na www.lccdp.cz.

Dementia je organizace, jež pomáhá lidem, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Zároveň přispívá k rozvoji prevence a pochopení tohoto onemocnění ve společnosti, k čemuž slouží např. i zážitková hra Demetrix, která dokáže zdravé osobě zprostředkovat vnímání světa skrze pohled člověka s demencí, více na webu hry www.demetrix.cz či na stránkách organizace: www.dementia.cz.

Komunitní tým Fokus Praha – jeho posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízí komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách. Více na www.fokus-praha.cz.

Hospic Tempus s úctou a pokorou pomáhá lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu nevyléčitelné choroby a přejí si strávit své poslední dny doma v péči obětavé rodiny. Ve spolupráci s praktickými lékaři poskytuje odbornou domácí zdravotní péči, psychosociální podporu pacientovi i jeho rodině a odlehčovací pečovatelskou pomoc. Více na www.hospictempus.cz.

Člověk v tísni nabízí službu dluhového poradenství, své služby poskytuje v kanceláři v Žižkově ulici, odborní pracovníci mohou v odůvodněných případech docházet do bydliště klientů, případně je možné se poradit telefonicky. Více na www.clovekvtisni.cz.

Dále svoji nabídku představily Sociální služby města Kralupy (článek publikován v listopadovém vydání KZ na str. 9). Kralupská charita zase přiblížila možnosti její dopomoci občanům. Úřad práce představil účastníkům všechny státní dávky, které mohou pečujícím pomoci zvládat náklady na služby popsané výše.

Zaměstnankyně nemocnice RHG informovaly o připravovaném cyklu přednášek na téma zdravotně sociální rozhraní péče o blízké. Dále v ORP působí komunita Bétel, Alzheimercentrum Zlosyň a Domov seniorů Všestudy, který by se měl dočkat rekonstrukce a rozšíření. Několik následujících vydání KZ bude postupně blíže seznamovat s možnostmi zdravotně sociální péče…

Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Autor:KZ