Na MěÚ se uskutečnilo setkání starostů ORP Kralupy nad Vltavou

Ve středu 30. listopadu se na kralupském městském úřadě uskutečnilo setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Protože se jednalo o vůbec první setkání v rámci tohoto volebního období, zúčastnili se ho nejen vedoucí odborů MěÚ, ale také ředitelé místních příspěvkových organizací.

Ústředním bodem jednání byla problematika spojená s postupným navyšováním počtu žáků v jednotlivých třídách základních škol, a to v souvislosti s příchodem desítek dětí z Ukrajiny. Zástupcům jednotlivých obcí byl starostou Liborem Lesákem představen nejen aktuální stav, ale také výhled do dalších období, která se na každý pád neobejdou bez navyšování kapacit pro základní vzdělávání.
„Do konce ledna se musíme rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Buďto se budeme zabývat přístavbou některé z našich škol, nebo přistoupíme k výstavbě úplně nové školy. Ve hře dále zůstávají prostory po bývalém středoškolském učilišti,“ uvedl kralupský starosta, jenž tímto vyzval k bližší spolupráci i přítomné starosty, neboť většina samospráv čelí obdobným problémům.

Město Kralupy nad Vltavou do těchto chvil umístilo do svých škol sto dvacet ukrajinských dětí a už delší dobu se potýká s přeplněností některých ročníků. Obdobná situace panuje také v sousedních Veltrusech, kde se ještě v nedávné době nahlas hovořilo o možné výstavbě další základní školy. Válka na Ukrajině však vnesla do této problematiky další nečekaný rozměr. „Nová škola v Kralupech nad Vltavou, o jejímž zřízení se zde bavíme, by měla pojmout cca 540 žáků. V dohledné době zahájíme se všemi obcemi ORP jednání o další možné spolupráci. Potřebujeme dát dohromady čísla, na jejichž základě budeme dál postupovat,“ uvedl v závěru svého vystoupení kralupský starosta Libor Lesák.

Druhé podstatné téma, které bylo v rámci setkání diskutováno, se týkalo několika opakovaných kauz ve spojitosti s nepříjemným zápachem ve městě a jeho okolí. Místostarosta Vojtěch Pohl při této příležitosti představil několik kroků vedení města, jež nakonec vedly k identifikaci původce: „Po zralé úvaze jsme se rozhodli pro vlastní měření škodlivých látek v ovzduší, neboť oslovené subjekty v areálu chemických výrob nás opakovaně ubezpečovaly, že z jejich strany je vše v pořádku. Nebylo tomu tak,“ zdůraznil kralupský místostarosta, jenž za dílčí úspěch považuje především následnou komunikaci se společností Synthos, která posléze provedla další interní šetření. „Prokazování je v těchto případech hodně složité, ale nějaký posun ve vzájemné spolupráci přece jen nastal. Minimálně v tom, že nás v současné době nepříjemný zápach netrápí,“ uzavřel Vojtěch Pohl. Na jeho slova dále navázal také veltruský starosta Filip Volák, který ve svém příspěvku hovořil zejména o nedostatečné komunikaci zmíněných subjektů směrem k veřejnosti.

V poslední části setkání došlo na představení plánovaných investičních akcí a dlouhodobější záměry města. Zmíněna byla např. plánovaná výstavba sportovní haly či přestavba budovy pivovaru na kulturní centrum. Vedoucí odborů MěÚ dále informovali přítomné o legislativních změnách týkajících se vlastních agend.

Další setkání starostů ORP by se mělo uskutečnit ještě v první polovině roku 2023. Je velmi pozitivním zjištěním, že tohoto předvánočního se zúčastnili zástupci všech obcí ORP Kralupy nad Vltavou, což starosta Libor Lesák v samotném závěru rovněž ocenil.

Aleš Levý, tiskový mluvčí

Autor:KZ