Ministerstvo dopravy zrušilo územní rozhodnutí

Ministerstvo dopravy zrušilo územní rozhodnutí projektu rekonstrukce tunelů, Správa železnic musí projekt přepracovat

Územní rozhodnutí na projekt Rekonstrukce nelahozeveských tunelů, vydané loni v srpnu stavebním úřadem Krajského úřadu Středočeského kraje, už neplatí. Ministerstvo dopravy v odvolacím řízení konstatovalo, že projekt v této podobě nemůže být z mnoha důvodů realizován. Správa železnic musí dokumentaci přepracovat a předložit znovu.

Ministerstvo dopravy posuzovalo projekt rekonstrukce dráhy na základě odvolání devíti účastníků řízení – obce Nelahozeves, Mariny Vltava, spolku Dvořákova stezka, spolku Děti země, spolku Na Skalách Kralupy nad Vltavou a několika soukromých osob. V územním rozhodnutí shledalo velké množství závažných vad a v bezmála stostránkovém rozhodnutí o odvolání podrobilo rozsáhlé kritice několik úřadů, které se podílely na rozhodování v prvním stupni, zejména krajský stavební úřad, který podle názoru ministerstva ve své klíčové roli v územním řízení neobstál.

Zdroj: Nelahozeveský zpravodaj.

Autor:KZ