Elektrokoloběžka – návod k přežití

Elektrokoloběžka – návod k použití/přežití

Elektrokoloběžky, jedno z lákadel moderní doby. Setkáváme se s nimi denně, ne všichni uživatelé však respektují pravidla provozu a jsou ohleduplní k okolí. Pojďme si spolu připomenout, jak na tomto dopravním prostředku neohrožovat sebe ani své spoluobčany…

Osoba jedoucí na koloběžce je z pohledu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, brána jako cyklista, tj. řidič nemotorového vozidla. Platí pro ni tedy stejná pravidla, musí se řídit silničním zákonem a dodržovat dopravní značení.

Do konce roku 2021 bylo v platnosti, že cyklista musí užít cyklostezku, pokud je zřízena na trase, kterou se potřebuje vydat. Od ledna 2022 má cyklista/koloběžkář na výběr (silnici nebo cyklostezku). Osoby do 10 let však mohou k jízdě užívat i chodník. Staršími může být koloběžka po chodníku pouze vedena. Osoba na koloběžce dále nesmí užívat stezku pro chodce, pohybovat se v pěší zóně. Samozřejmě nesmí být (jako řidič) ani pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Další povinností jezdce je při použití přechodu pro chodce z dopravního prostředku slézt a vést jej. Přechod slouží k přecházení, ne k přejíždění.

Osoba na koloběžce by měla rychlost jízdy přizpůsobit terénu i prostředí, ve kterém se pohybuje. Být ohleduplná, neohrožovat a neomezovat jiné účastníky silničního provozu (tedy ani chodce).

Koloběžka musí podle zákona splňovat povinnou výbavu, musí mít dvě na sobě nezávislé funkční brzy, oranžové odrazky v předním a zadním kole, červenou odrazku vzadu a bílou odrazku vepředu. Při snížené viditelnosti je zapotřebí rozsvítit bílé světlo vepředu a červené světlo vzadu.

„Městská policie se v rámci kontrolní činnosti zaměřuje na přestupky cyklistů i koloběžkářů. Nejvíce se setkáváme s porušováním dopravního značení „Zákaz vjezdu jízdních kol“. Tyto dopravní značky zakazují jízdu přes most, poté průjezd pod mostem směrem k nemocnici a dále na sídl. U Cukrovaru. Další dopravní značkou, kterou účastníci provozu porušují, je: „Cyklisto, sesedni z kola“. Tato značka je umístěna na nábř. J. Rysa a nábř. J. Holuba. Dále se zaměřujeme na hříšníky jedoucí po chodníku a přes přechod pro chodce,“ uvedla Nikola Horáková, manažerka prevence kriminaty MěP Kralupy n. Vlt., a dodala: „Lidé na kolech a koloběžkách si mnohdy pletou cyklostezku a cyklotrasu. Cyklotrasa navádí cyklistu, kudy se vydat, ten však musí stále dodržovat pravidla silničního provozu a respektovat dopravní značení. Takže když sportovce cyklotrasa vede do zákazu vjezdu cyklistů (viz sídl. U Cukrovaru), musí z kola slézt, kolo vést a nasednout až v místě, kde mu to je dovoleno.“

Andrea Jůnová, šéfredaktorka KZ
Nikola Horáková, manažer prevence kriminality MěP Kralupy n. Vlt.

Věděli jste, že…?
Jízda ve dvou je zakázána?
Helma/přilba je do 18 let povinná?
Zvonek patří mezi doporučenou výbavu?
Minimální věková hranice pro užívání není stanovena?
Bez registrace a nutnosti řidičského oprávnění může být užívána do max. rychlosti 25 km/hod. a výkonu do 250 W (1000 W, pokud se jedná o koloběžku s dodatečně montovaným pohonem)?

Zdroj: BESIP – Elektrokoloběžky

Autor:KZ