Co nového ohledně propojky D7 a D8

7. 12. 2022 se konala na MěÚ Kralupy další schůzka zástupců obcí dotčených plánovanou výstavbou propojky D7 a D8, jejíž součástí je i ochvat Kralup, na který místní čekají již 24 let. Schůzky se účastnila i Krajská správa údržby silnic, aby si dotčené strany vyjasnily svá stanoviska a podmínky případného kompromisu.

Stavba je rozdělena na tři etapy, jednotlivé etapy mají samostatná řízení a investorskou přípravu, každá etapa je v jiné fázi, např. 1. a 3. má vydané stanovisko EIA, druhá má povolení na železniční stavební objekty, její vodoprávní řízení je však ve stádiu odvolání.

Druhá etapa plánované stavby je nejkomplikovanější, má za sebou archeologický průzkum (Debrno, okolí kovošrotu) v hodnotě 90 mil. Kč, také výkup pozemků za 90 mil. Kč. Tuto etapu navíc komplikují různé občanské /hlavně ekologické/ iniciativy, které vznáší mnohé námitky. Nejsou však samy, i okolní obce, které nejsou apriori proti stavbě propojky, požadují úpravy projektu, které by mírnily dopad budoucí mohutné dopravy na obyvatele měst a vesnic na této trase.
Lichoceves, Velké Přílepy, Tursko a Horoměřice poukazovaly na to, že projekt dostatečně nereflektuje příliv nových obyvatel ve většině těchto míst, který půjde do tisíců za každou z nich, rovněž upozornily na to, že trasa obchvatu má vést příliš blízko obytných zón.

Jiné obce, které nejsou trasou tolik dotčeny, např. Kozomín, plán výstavby vítají. I Kralupy dělají vše pro to, aby byl obchvat realizován co nejdříve, jelikož dopravní situace v centru je čím dál více problematická.

Plánovaný rozpočet stavby přesáhne čtyři miliardy korun. Začátek stavby zástupci KSÚS předpokládají na rok 2025/2026, stavět se bude 2-3 roky. Propojka by měla být následně uvedena do provozu jako celek, tj. všechny tři etapy najednou.

Zástupci KÚSK přislíbili, že se připomínkami obcí budou nadále zabývat, v nejbližších týdnech obešlou dotčené starosty novou dokumentací k jejich revizi.

Andrea Jůnová, šéfredaktorka

Autor:KZ