Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – změna termínu dokončení díla

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa – změna termínu dokončení díla

Rada města schválila uzavření dodatku smlouvy se zhotovitelem díla společností Bohemik s.r.o. Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace díla do 31.01.2023. Více informací v následujícím videu:

 

Autor:KZ