Autobusový terminál a parkovací dům získaly cenu za řešení integrované dopravní infrastruktury

V rámci soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2022 bylo na konci měsíce září rozdáno více než dvacet cen. Ty připadly různým městům v okolí Prahy. Soutěž každý rok organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a letos proběhla pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Kutné Hoře v reprezentativních prostorech Galerie Středočeského Kraje (GASK).

Nový autobusový terminál a parkovací dům v Kralupech nad Vltavou získaly zvláštní cenu za řešení integrované dopravní infrastruktury. Oceněna byla vzájemná návaznost staveb a také dlouhodobá snaha města o kultivaci tohoto území. Odborníci kladně hodnotili také architektonickou podobu a stavebně technické provedení obou staveb. Místostarosta Libor Lesák, který zná obě stavby od úplného začátku a spolupracoval s projektanty a dodavateli, cenu v Kutné Hoře převzal.

Čím si myslíte, že porotu oceněné stavby zaujaly?
Porota ocenila propojení dvou projektů dopravní infrastruktury, propojení bezpečného pěšího propojení z parkovacího
domu přes autobusový terminál na vlakové nádraží. U autobusového terminálu byl oceněn nápad provedení odkazující
na historii centra Kralup před náletem na konci 2. světové války a před stavbou regulace vlakové tratě.

Při pohledu zpět – postupovali byste v nějakých bodech stavby jinak?
Vzhledem k technickým možnostem a vlastnickým vztahům pozemků v daném území by jiný postup nebyl možný.

Jak bude pokračovat zmíněná kultivace území v okolí parkovacího domu?
Další navazující investicí bude 4. a 5. etapa rekonstrukce centra města (Husova a Jungmannova ul.), která je plánována pro rok 2023 a 2024. Poté dojde k rekonstrukci Nádražní ulice (2024-2025). Území bývalého lihovaru patří soukromému investorovi, kde dojde v následujících cca osmi letech k postupné výstavbě bytových domů. V současné době investor podal žádost o územní povolení k výstavbě. Výstavba prvních dvou domů by měla proběhnout v letech 2024-2025.

Zvláštní cenu za revitalizaci veřejného prostoru získalo město Slaný za obnovu bývalého parku Benar na Kumpánovu zahradu. Její dnešní podoba navázala na původní projekt prvorepublikového zahradního architekta Josefa Kumpána. Podle slov místostarosty Vojtěcha Pohla by mělo být v příštích letech v podobném dobovém duchu proměněno Seifertovo náměstí v Lobečku. Titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala úprava ohlaví plavební komory Hořín. Ano, také jsem si tento termín hledala :). Není to z Kralup daleko a stojí za to zajet se do Slaného nebo do Hořína, třeba i na kole, podívat.
Hana Bozděchová

Autor:KZ