Movere rozšířila řady kralupských základních škol

Prvního září otevřela školákům dveře i zbrusu nová škola, MOVERE. M jako motivace, O jako osobní vedení dětí, V jako vzdělání, E jako etika, R jako rodina a E jako empatie. Jak název sám napovídá (MOVERE – latinsky hýbat se), nejde o školu zažitého konceptu, ale takového, který umožňuje proudění inovativních postupů v kruhu učitelů, rodičů a žáků, což je možné i díky menšímu počtu žáků ve třídě.
„Původní myšlenka na založení školy tohoto typu sahá 12 let zpět, kdy jsem stála u zrodu podobné školy za Prahou. Jejich vzdělávací koncept mě nadchl, jak pracují s jednotlivými dětmi, s rodinou jako celkem, mají vysokou úroveň vzdělání, to jsem si vždy přála pro svoje děti,“ dodala Kateřina Brandýská, zakladatelka školy Movere.

Škola se nachází v zrekonstruovaných prostorách na začátku Přemyslovy ulice. Přestavba proběhla velmi rychle, započala na konci března, na konci června se již kolaudovaly velké stavební práce, prázdniny byly vyčleněny dodělávkám a úpravám venkovního prostoru.

Movere zahájilo rok malou zahradní oslavou, každé dítě bylo osobně uvítáno. První třídu navštěvuje 11 dětí, druhá a třetí je spojená, chodí do ní devět dětí, 4. a 5. třídu tvoří deset žáků. Součástí školy je i dětská skupina pro děti od dvou let a mateřská škola.

„Naše škola je založena na osobním přístupu. U nás má každý žák svého tutora, který jej bude vést jeho školní docházkou, podporovat jeho osobní růst, každé tři týdny budou společně řešit, jak se mu ve škole daří. Navíc máme na každý měsíc jedno etické téma – spravedlnost, trpělivost, štěstí, pracovitost a další,“ doplnila k odlišnostem výuky Romana Ondráčková, ředitelka školy.
Motivací rodičů pro umístění dítěte do školy Movere byl především důraz na osobností rozvoj dítěte. Možnosti alternativní školky či dětské skupiny využili i rodiče z okolí Kralup, jejichž děti se z důvodu věku nedostaly do klasické školky.

Autor:KZ