Přestávka na pohyb

Páteř

Představte si, že byste místo páteře měli násadu od koštěte. Někdo za vámi zavolá, potřebujete si zavázat tkaničku, nebo se prostě jen chcete podívat do korun stromů a pozorovat ptáky. To vše by bylo výrazně složitější, kdybychom v zádech neměli velmi pohyblivý orgán. Část kostry, která se umí ohýbat na více než dvaceti místech.

Naši pozornost ovšem přiláká většinou až tehdy, když něco nefunguje tak, jak má, nebo když si o ní řekne bolestí. I při sportu se jí věnujeme málokdy, a pokud ano, snažíme se jí hlavně chránit fixací. V konečném důsledku to vede k tomu, že jí chybí hlavní zdroj zdraví a vitality – pohyb.
Svou funkci plní nejlépe, když může nároky na ni kladené rovnoměrně rozložit. Jak už to ale u lidského těla bývá, co nepoužíváme, to chátrá. Dříve pohyblivé spoje začínají tuhnout a jiné v důsledku toho zatěžujeme více, než je žádoucí. A to může vést k potížím. Dnes si ukážeme jedno cvičení, kterým můžete svou páteř omladit a zachovat její přirozenou pružnost.

Rolování páteře u zdi

Provedení:
1. Opřete se zády o zeď. Nohy položte přibližně na šířku pánve a kolena mírně pokrčte.
2. Pokuste se opřít co největší plochou zad na stěnu. Mírně vtáhněte bradu, aby se protáhla i krční část páteře.
3. Začněte tím, že podsadíte pánev a následně, co nejvíce postupně, odlepujte páteř od stěny.
4. Pokračujte tak dlouho, než se zdi dotýká pouze vaše hlava. Poté celý proces obraťte a postupně se přilepte zpět ke zdi.

Klíčová je snaha o co největší rozdělení páteře. Zapojení všech pohyblivých segmentů. Pokud narazíte na “tuhé” místo, zpomalte a zaměřte se na něj. Cvičení je třeba provádět velmi pomalu, jinak není možné dosáhnout odpovídající kvality. Pracujte po dobu 3-10 minut.
Opakovat můžete klidně každý den, ale je důležité si pamatovat – i jednou týdně je více než vůbec.
Pusťte se do toho, vaše páteř vám poděkuje.
Jan Vořechovský

Pozn.: Pokud vás cvičení zaujalo, kontakt na trenéra je v redakci KZ.

Autor:KZ